(010)2060711   ContactContact     Selecteer taal / select language

Beleid

Ieder kind is uniek

Maaltijd BSO

Lekker en gezond eten is beleid bij de buitenschoolse opvang

Kinderen voelen zich het snelst thuis in een positieve sfeer waar belang wordt gehecht aan continuïteit, veiligheid en onderling begrip. We houden rekening met persoonlijke eigenschappen en ontwikkelingsstappen. Het Steigertje heeft een pedagogisch beleidsplan dat gedragen wordt door medewerkers en ouders. Hierin staat onze visie op opvoeden en opvang beschreven en de uitgangspunten van ons pedagogisch handelen.

Kwaliteit

U wilt het allerbeste voor uw kind. Kinderopvang Het Steigertje biedt ieder kind een vertrouwde, veilige, plezierige én leerzame omgeving. Wij voldoen aan alle voorschriften op basis van de Wet Kinderopvang en werken volgens een Pedagogisch Beleidsplan. Hierin staat precies omschreven aan welke eisen onze locaties, groepen en medewerkers moeten voldoen, om de kwaliteit en beleid van onze kinderopvang te waarborgen. In opdracht van de gemeente Rotterdam worden onze kinderopvanglocaties elk jaar geïnspecteerd door de GGD.

Medezeggenschap

Als ouder hebt u inspraak in onze beleidsvoering. Het draait immers om úw kind. Wij zijn uw partner, als het gaat om de opvoeding en het welzijn van uw kind. Daarom hebben wij per locatie een oudercommissie samengesteld. De oudercommissie behartigt de belangen van u als ouder en bewaakt de kwaliteit van de kinderopvang. Natuurlijk kunt u met uw vragen of ideeën ook altijd direct terecht bij onze pedagogisch medewerkers. Een open communicatie staat bij ons centraal, want wij geloven dat een goed contact tussen opvang en ouder bijdraagt aan de ontwikkeling en het welzijn van uw kind.

Verzorgingsproducten Oh-Lief

Oh-lief

Natuurlijke producten van Oh-Lief.

Op de kinderdagopvanglocaties (KDV) gebruiken we verzorgingsproducten van Oh-Lief. Oh-lief is een heerlijk 100% natuurlijk & biologisch Zuid – Afrikaans verzorgingsmerk voor volwassenen, baby’s en kinderen. De naam ‘Oh-lief’ is een woordgrapje van Zuid – Afrikaanse taal, een fijne combinatie van olijfolie en liefde. Olijfolie is een van de belangrijkste ingrediënten van de Oh-lief producten. Alle producten worden handgemaakt en in kleine hoeveelheden, zo investeert Oh-lief in de lokale werkgelegenheid.

Het volledige pedagogisch beleidsplan en tevens een artikel over spelen kunt u hier vinden:
Pedagogisch beleidsplan
Waarom is spelen zo belangrijk?

Als (toekomstige) ouder wilt u met een gerust hart naar uw werk kunnen. Kinderdagverblijf Het Steigertje biedt een veilige omgeving voor de allerkleinsten van 0 tot 4 jaar.

Naar kinderdagopvang >

Het Steigertje biedt hoogwaardige peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal) voor kindjes van 2 tot en met 4 jaar. Wij bereiden uw kindje spelenderwijs voor op de basisschool.

Naar peuteropvang >

Een buitenschoolse opvanglocatie in het centrum van Rotterdam waar kinderen van 4 tot 13 jaar voor en/of na schooltijd terecht kunnen en tijdens schoolvakanties de hele dag.

Naar buitenschoolse opvang >