skip to Main Content

Slapen

Iedere groep heeft een eigen slaapkamer, met speciaal op de leeftijd afgestemde en gecertificeerde bedden. De duur en frequentie van het slapen gaat in nauw overleg met de ouders.

Rust en Regelmaat

Zeker voor jonge kinderen is voldoende rust belangrijk. Slapen draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Op de groepen hanteren wij ‘vaste’ slaapmomenten. Uiteraard aangepast aan de behoeften van uw kind. Voor baby’s nemen wij zoveel mogelijk het schema van thuis over. Wij geloven in de kracht van de drie R’s (Rust, Reinheid en Regelmaat) als basis voor een goede ontwikkeling.

Als (toekomstige) ouder wilt u met een gerust hart naar uw werk kunnen. Kinderdagverblijf Het Steigertje biedt een veilige omgeving voor de allerkleinsten van 0 tot 4 jaar.

Naar kinderdagopvang >

Het Steigertje biedt hoogwaardige peuterspelen (voorheen peuterspeelzaal) voor kindjes van 2 tot en met 4 jaar. Wij bereiden uw kindje spelenderwijs voor op de basisschool.

Naar peuterspelen >

Een buitenschoolse opvanglocatie in het centrum van Rotterdam waar kinderen van 4 tot 13 jaar voor en/of na schooltijd terecht kunnen en tijdens schoolvakanties de hele dag.

Naar buitenschoolse opvang >
Back To Top