skip to Main Content

Een veilige en gezonde omgeving

Kinderopvang Het Steigertje biedt een veilige en gezonde omgeving voor uw kind. Zowel de binnen- als buitenruimtes voldoen aan de (wettelijke) veiligheidseisen en hygiënevoorschriften. Hierbij kunt u denken aan de eisen op het gebied van luchtkwaliteit, schoonmaak, toegangscontrole en brandpreventie. Jaarlijks voeren wij een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uit. Hiervoor maken wij gebruik van de Risicomonitor Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Een fijn gevoel

kind op peuterspelen
Kindje speelt op de peuterspelen

Ieder kind moet zich veilig voelen. Dit vraagt om een vertrouwde omgeving met vertrouwde gezichten. Daarom hanteren wij een vaste groepsindeling. De ruimtes zijn huiselijk ingericht en verdeeld in (semi-afgescheiden) hoeken. Dit zorgt voor een overzichtelijk geheel, zodat kinderen de ruimte kunnen overzien.

Opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar

Met de invoering van de Wet kinderopvang wordt de verantwoordelijkheid voor een goede kwaliteit meer bij de kinderopvang zelf gelegd. De wet regelt dat de opvang moet bijdragen aan een gezonde ontwikkeling van het kind in een gezonde en veilige omgeving. Deze wet stelt als eis dat iedere kinderopvang instelling een risico-inventarisatie met betrekking tot veiligheid en gezondheid uitvoert en zo inzicht geeft in de veiligheids- en gezondheidsrisico’s die de opvang van kinderen met zich mee brengt.

De organisatie heeft ervoor gekozen om de risico-inventarisatie te verwerken via de site www.risico-monitor.nl. Uit deze risico-inventarisaties komen actieplannen. Gedurende het jaar worden de openstaande actiepunten opgelost door de verantwoordelijke persoon binnen de organisatie.

GGD Controles

De GGD Rotterdam houdt toezicht op het juist uitvoeren van de risico-inventarisatie binnen de organisatie. Dit gebeurd door een jaarlijks bezoek van de GGD aan de locaties. Onder het kopje Kwaliteit vindt u de meest recente GGD-rapporten per locatie.

Als (toekomstige) ouder wilt u met een gerust hart naar uw werk kunnen. Kinderdagverblijf Het Steigertje biedt een veilige omgeving voor de allerkleinsten van 0 tot 4 jaar.

Naar kinderdagopvang >

Het Steigertje biedt hoogwaardige peuterspelen (voorheen peuterspeelzaal) voor kindjes van 2 tot en met 4 jaar. Wij bereiden uw kindje spelenderwijs voor op de basisschool.

Naar peuterspelen >

Een buitenschoolse opvanglocatie in het centrum van Rotterdam waar kinderen van 4 tot 13 jaar voor en/of na schooltijd terecht kunnen en tijdens schoolvakanties de hele dag.

Naar buitenschoolse opvang >
Back To Top