skip to Main Content

Een ziek kind en dan?

Alle kinderen zijn weleens ziek. Dit kan bij de opvang gebeuren, maar natuurlijk ook thuis. Bij ziekte wordt gekeken naar het welbevinden van het zieke kind, maar ook naar de mogelijkheden van de pedagogisch medewerkers om een ziek kind extra aandacht te geven en mogelijke consequenties voor de andere kinderen. Daarvoor hanteert Het Steigertje het volgende ziektebeleid. De hoogte van de koorts is niet perse een maat voor de ernst van de ziekte. Een kind kan hangerig en ziek zijn zonder hoge koorts te hebben. In deze situatie kan het  dan ook voorkomen dat u wordt gevraagd om uw kind te halen. Zieke kinderen voelen zich het best in een rustige omgeving waar zij alle aandacht krijgen. Het Steigertje volgt bij ziekte de richtlijnen van de GGD.

Ziekte beleid zieke kinderen kinderopvang
Ziektebeleid

Wering van een ziek kind

Bij enkele besmettelijke ziekten die ernstig kunnen verlopen mag het zieke kind niet naar het Het Steigertje komen, omdat dan het risico voor de andere kinderen en medewerkers om ook besmet te worden te groot is. Dit tijdelijk niet toelaten van zieke kinderen vanwege het besmettingsrisico voor anderen wordt ‘wering’ genoemd. Op de locaties vindt u op de entreedeuren een geel overzicht van de op dat moment heersende (besmettelijke) kinderziekte en informatie over deze ziekte. Wanneer een besmettelijke kinderziekte risico oplevert voor een zwangere vrouw of het ongeboren kind wordt dit aangegeven door een pictogram van een zwangere vrouw op het gele overzicht te hangen op de locaties.

Als je twijfelt of je kind te ziek is kun je het beste even bellen om te overleggen met de locatiemanager of pedagogisch medewerker van de groep.

Lees hier meer over ons beleid. 

Als (toekomstige) ouder wilt u met een gerust hart naar uw werk kunnen. Kinderdagverblijf Het Steigertje biedt een veilige omgeving voor de allerkleinsten van 0 tot 4 jaar.

Naar kinderdagopvang >

Het Steigertje biedt hoogwaardige peuterspelen (voorheen peuterspeelzaal) voor kindjes van 2 tot en met 4 jaar. Wij bereiden uw kindje spelenderwijs voor op de basisschool.

Naar peuterspelen >

Een buitenschoolse opvanglocatie in het centrum van Rotterdam waar kinderen van 4 tot 13 jaar voor en/of na schooltijd terecht kunnen en tijdens schoolvakanties de hele dag.

Naar buitenschoolse opvang >
Back To Top