skip to Main Content

Bewegen op de kinderopvang: een gezonde start

  • Blog

Kinderopvang Het Steigertje vindt het belangrijk dat kinderen gezond opgroeien. Aandacht voor goede voeding en bewegen spelen hierin een belangrijke rol. Als uitgangspunt gebruiken we het programma ‘Lekker Fit!’ van de gemeente Rotterdam. Hiermee brengen we kinderen in beweging en zorgen we voor een ‘lekkere fitte’ basis.

Lekker in je vel

Marianne Bout
Marianne Bout – Beleidsmedewerker Kwaliteit bij Kinderopvang Het Steigertje

Bewegen is goed voor de gezondheid van kinderen en voor de motorische en sociaal- emotionele ontwikkeling. Het is bewezen dat kinderen die regelmatig bewegen beter in hun vel zitten. Ze doen actiever mee, zijn weerbaarder en hebben meer zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen. Bovendien is het aanleren van gezond gedrag op jonge leeftijd eenvoudiger dan het afleren van ongezond gedrag op latere leeftijd[1]. Je kunt daarom niet vroeg genoeg beginnen met bewegen.

Lekker Fit! Kinderopvang

Het programma Rotterdam Lekker Fit! heeft aandacht voor gezonde voeding en beweging voor kinderen van 0 – 12 jaar. Het programma biedt scholen en opvanglocaties praktische handreikingen om het beweegaanbod te vergroten en te verbeteren. Onze locatie Kipstraat is aangemerkt als een officiële ‘Lekker Fit! Kinderopvang’ en voor de locatie Mariniershof hopen we dit certificaat binnenkort ook te krijgen. Op beide locaties is een beweegcoach aanwezig en de teams hebben een speciale opleiding gevolgd voor het integreren en borgen van een kwalitatief beweegaanbod.

Lekker bewegen

De activiteiten voor de peutergroep zijn gekoppeld aan het VVE-programma Uk & Puk. Tijdens het ‘keuze uurtje’ mogen de kinderen zelf kiezen aan welke activiteit zij deelnemen. Eén activiteit heeft altijd betrekking op Lekker Fit! Hiervoor is een speciale beweegbak aanwezig met materialen om beweegspelletjes te doen. Op sommige dagen organiseren we een groepsactiviteit in plaats van een keuzeactiviteit. Alle kinderen (en medewerkers) gaan dan een half uurtje met elkaar bewegen en krijgen de kinderen op het kinderdagverblijf en de peuterspelen les van onze eigen muziek- en dansdocente ‘juf Anneke’. Kinderen genieten van de muziek en kunnen zich tijdens de dansles heerlijk uitleven. Zelfs de allerkleinsten.

Op de buitenschoolse opvang worden dagelijks beweegactiviteiten aangeboden in de vorm van bijvoorbeeld voetbal, basketbal of streetdance. Ook bij het organiseren van de workshops is bewegen een belangrijk onderdeel. De workshops duren zes weken en bestaan bijvoorbeeld uit een bootcamp of bewegingsspelletjes. Voor de muziek- en danslessen werken we samen met Codarts Rotterdam. Studenten van de hogeschool geven op onze locaties les. Tijdens de vakantieactiviteiten investeren we ook in beweging.

Lekker buiten

Buiten gaat bewegen bijna vanzelf. Rennen, klimmen, klauteren en fietsen. Bij Kinderopvang Het Steigertje gaan we elke dag naar buiten met de kinderen. Al is het maar een kwartiertje. Buitenspelen is super gezond, in alle seizoenen en voor alle leeftijden.

Tot slot is bewegen natuurlijk ook gewoon hartstikke leuk. Door al op jonge leeftijd te starten met spelenderwijs bewegen ontdekken kinderen dat bewegen leuk is. Zo leggen we de basis voor een actief en gezond leven  en daar zetten wij ons als kinderopvang graag voor in.

Lees ook het blog Lekker Buitenspelen.

Back To Top