skip to Main Content

Veiligheid in de kinderopvang

Een gezonde en veilige omgeving, waar zorgeloos gespeeld en geleerd kan worden, is van groot belang voor een goede ontwikkeling van een kind. Het onderwerp veiligheid is in de kinderopvang een belangrijk thema. Ongelukken zijn niet altijd te voorkomen. Kinderen ontwikkelen zich nu eenmaal met vallen en opstaan.

Marianne Bout

Veel van deze ongevallen zijn valongevallen, vaak veroorzaakt door een val van een speeltoestel of het klimmen op meubilair. Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar met de nodige aandacht voor het thema fysieke veiligheid kunnen we een hoop doen om de veiligheid van de kinderen te waarborgen. Daarbij is een goede balans tussen veiligheid enerzijds en ruimte om te ontwikkelen en experimenteren (en fouten te maken) anderzijds, van essentieel belang. Dat blijft een spanningsveld: wanneer is het veilig genoeg? De wereld ontdekken vereist ruimte en het verkennen van grenzen. Wat verantwoord is en waarvan een kind iets leert, verschilt per kind.

Veiligheids- en gezondheidsbeleid

In de kinderopvang was het verplicht om een risico-inventarisatie op het gebied van veiligheid en gezondheid uit te voeren op elke locatie. Sinds de invoering van de Wet IKK per 1 januari 2018 geldt er nu geen verplichting meer voor een lijst met risico’s. In plaats daarvan wordt in het beleid vastgelegd hoe het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel gehouden wordt en welke maatregelen genomen worden om grote risico’s voor de gezondheid en veiligheid van kinderen te voorkomen. Ook wordt beschreven op welke wijze kinderen wordt geleerd om te gaan met kleine risico’s. In het bepalen van grote en kleine risico’s dient een afweging gemaakt te worden op basis van de individuele omstandigheden van onze kinderopvang. Daarbij wordt beschreven hoe er samen met de pedagogisch medewerkers voor wordt gezorgd dat er sprake is van een continu proces van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en actualiseren.

Maatregelen

Een voorbeeld van een ‘zichtbare’ maatregel op de kinderopvanglocatie is het plaatsen van vingerstrips op de deuren en de hoge deurklinken. Maar ook niet-zichtbare maatregelen dragen bij aan risicovermindering. Dit zijn vastgelegde afspraken, waarin bijvoorbeeld staat dat kinderen niet in de keuken mogen tijdens het bereiden van de maaltijden. Jaarlijks worden de medewerkers door de BHV’ers meegenomen op een ronde door de locatie om alle risico’s en aandachtspunten door te nemen, zoals de nooduitgangen en de slaapkamers. Ook vindt jaarlijks op elke locatie een ontruimingsoefening plaats. De ontruiming wordt geëvalueerd met het team en de BHV’ers. De aandachtspunten besproken en waar mogelijk/nodig opgelost.

EHBO cursus medewerkers

De EHBO cursus is sinds 1 januari 2018 volgens de Wet IKK verplicht in de kinderopvang en zegt dat tijdens openingstijden altijd één medewerker met EHBO aanwezig moet zijn. Bij Het Steigertje waren er altijd al voldoende EHBO-geschoolde medewerkers op de locaties aanwezig en heeft deze wetswijziging tot weinig aanpassingen geleid.
In de praktijk houdt deze verplichting in dat elke twee jaar alle EHBO’ers op herhaling gaan. Dit wordt gecombineerd met de BedrijfsHulpVerlening (BHV ).

Als de zomer weer in het land is en we zelfs tropische temperaturen bereiken in ons anders zo koele kikkerlandje zijn alle mensen en zeker ook de kinderen meer buiten om te genieten van het zonnetje. Een ongeluk zit echter in een klein hoekje en zeker in de zomer lopen kinderen meer risico op kleine ongelukjes. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan insectensteken, oververhitting, zonverbranding of valpartijen.

EHBO Kinderopvang
Veiligheid in de kinderopvang

Tips om de zomer ongeschonden door te komen

  •  Kinderen goed insmeren met zonnebrandcrème met een minimale factor 30, ook onder de kleding- en herhaal dit elke twee uur. Gebruik een hoed/pet en zonnebril om hoofd en ogen te beschermen. Blijf tussen 12.00 en 15.00 uur uit de zon en houdt kinderen jonger dan 1 jaar uit de directe zon.
  •  Bij wespen is het belangrijk om rustig te blijven en niet om je heen te gaan slaan. Wespen komen vaak op zoete drankjes en hapjes, ruim daarom alle restjes eten op en drink je zoete drankjes uit een rietje of drink water.
  • Dek een kinderwagen nooit af met een dekentje of doek om je kind te beschermen tegen de zon. De temperatuur loopt extra snel op onder de deken of doek en hierdoor kan oververhitting ontstaan. Blijf in de schaduw of gebruik een parasol op de kinderwagen.
  • Wees goed voorbereid en neem een EHBO koffertje mee. Volg een EHBO cursus op het gebied van eerste hulp bij baby’s en kinderen. Het kan helaas een keertje misgaan. Dan is het belangrijk als je weet hoe je moet handelen.
Back To Top