skip to Main Content

Formulieren en ruildagen

Bij kinderdagopvang Het Steigertje mag u opvangdagen ruilen als u deze niet kunt afnemen. Als service, u kunt hier geen rechten aan ontlenen. In principe komen kinderen op vaste dagen naar de kinderdagopvang en buitenschoolse opvang. Dit komt de stabiliteit van de groepen, het zich veilig voelen van kinderen en daarmee de pedagogische kwaliteit van de opvang ten goede. Het kan voorkomen dat u op andere dan de vaste dagen opvang nodig heeft voor uw kind. U mag deze dag dan ruilen. Voor het ruilen van dagen hanteren wij wel een aantal voorwaarden.

 • Een ruilverzoek moet minimaal 48 uur voor de te ruilen dag zijn ingediend via het ouderportaal of de app. Dit kan max. 30 dagen voor de te ruilen dag.
 • De dag die u wilt ruilen, moet binnen 14 dagen (voor of na de ruildag) worden ingewisseld.
 • Ook feestdagen kunnen worden geruild als deze dag valt op de dag die u normaal gesproken afneemt. Deze kunnen niet in de app worden geruild en zullen handmatig, dus op locatie, moeten worden toegekend.
 • Ruilen is alleen binnen de eigen groep of cluster mogelijk.
 • Ruildagen zijn persoonsgebonden en kunnen dus niet worden overgedragen aan een ander kind.
 • Indien de toegekende ruildag, om welke reden dan ook, niet opgenomen kan worden, komt deze te vervallen.
 • Ruildagen kunnen niet gebruikt worden voor in het verleden verzuimde dagen.
 • Ruilen is alleen mogelijk binnen het pakket dat wordt afgenomen.
 • Schoolsluitingsdagen kunnen niet worden geruild.
 • Door de gemeente gesubsidieerde opvang kan niet worden geruild.
 • Extra voorwaarden buitenschoolse opvang: in de schoolvakanties kan alleen in dezelfde week worden geruild.
 • Ongedaan maken van de ruilafspraak kan alleen, als dat nog past binnen de kind-leidster ratio en dient door ouder/verzorger per app bevestigd te worden.

Het ruilen blijft afhankelijk van de bezetting op de groep, waarbij de vereiste kind/leidsterratio leidend is. Dit betekent dat uw ruilwens, helaas, niet altijd te realiseren is. Heeft u vragen over het ruilen op uw locatie, bespreek dit met de locatiemanager. Heeft u andere vragen of opmerkingen neem dan contact op met de afdeling Planning & Plaatsing (010) 44 300 36 of per mail .

Als u een compliment of klacht heeft, vinden wij het prettig als u deze direct bespreekt met de pedagogisch medewerker of met de locatiemanager. Zij zullen alles in het werk stellen om uw punten naar tevredenheid op te lossen. Komt u er niet uit in een gesprek? Of wilt u direct een klacht indienen? Dan kan dat via . Als u niet tevreden bent, kunt u zich wenden tot de interne klachtencommissie en daarna, of direct, tot de externe klachtencommissie: De Geschillencommissie Kinderopvang. Verbeterpunten ontvangen wij graag en zorgen ervoor dat we onze hoge kwaliteit kunnen blijven leveren. De procedure staat beschreven in het klachtenreglement die u ontvangt bij de intake.

Back To Top