skip to Main Content

Het belang van voorlezen

Voorlezen is leuk én leerzaam. Voorlezen speelt een belangrijke rol in de (taal)ontwikkeling van je kind, bevordert de concentratie en prikkelt de fantasie. Daarom besteden wij bij Kinderopvang Het Steigertje veel aandacht aan voorlezen. Lees je mee?

Waarom voorlezen belangrijk is

Sandra Neels
Sandra Neels pedagoog bij Kinderopvang Het Steigertje

Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen: hoe eerder je begint, hoe groter de voordelen voor het kind. Kinderen die regelmatig worden voorgelezen hebben een veel grotere woordenschat. Een baby van drie maanden kan nog geen verhaal volgen, maar door samen naar plaatjes te kijken en deze te benoemen vergroot je de woordenschat. Hier heeft het kind op latere leeftijd veel profijt van. Kinderen leren bovendien om zich te concentreren, waardoor de luistervaardigheid verbetert. Daarnaast stimuleert voorlezen de fantasie en het inlevingsvermogen van kinderen. Via verhalen ontdekken kinderen de wereld, herkennen ze emoties en leren ze anderen (beter) begrijpen.

Goede voorbereiding

Voorlezen is een goede voorbereiding op zelf lezen. Kinderen raken vertrouwd met lezen en leren dat lezen leuk is. Kinderen die veel voorgelezen worden pakken sneller een boek. Voorlezen bevordert de leesvaardigheid en daarmee de prestaties op school. Maar ook wanneer je kind al zelf kan lezen blijft voorlezen belangrijk. Je kunt moeilijke woorden uitleggen en samen over het verhaal praten. Stel bijvoorbeeld vragen: ‘Wat zou jij in deze situatie doen?’. Ook dit bevordert de (taal)ontwikkeling van je kind.

Lezen is leukVoorlezen is leuk

Voorlezen is niet alleen leerzaam, maar ook hartstikke leuk en het is een belangrijk moment van samenzijn. Dit een-op-een momentje is voor kinderen (en ouders) erg fijn. Het is daarnaast ook vaak een moment van rust en ontspanning. Denk aan een verhaaltje voor het slapen gaan. (Voor)lezen verveelt nooit!

Voorlezen op de kinderopvang

Voorlezen is bij Kinderopvang Het Steigertje een belangrijke, vaste gezamenlijke activiteit. Voor kinderen van 0 tot 4 jaar werken we met het programma BoekStart. BoekStart draagt bij aan een goed voorleesklimaat. Via voorlichtingsbijeenkomsten krijgen de pedagogisch medewerkers meer inzicht hoe de leesontwikkeling bij 0-4 jarige kinderen verloopt. Zij krijgen handvatten om van het voorlezen een rijke en plezierige activiteit te maken. Verder biedt Boekstart een boekenkast met een assortiment boeken, per locatie.

Interne bibliotheek

Alle locaties hebben een eigen boekenverzameling. Verder hebben we beschikking over een interne bibliotheek. Deze is gevestigd op het hoofdkantoor. Alle locaties kunnen gebruikmaken van het aanbod boeken. Vaak in combinatie met bijbehorende materialen, zoals een handpop of knuffel. Het niveau van de boeken wordt altijd afgestemd op het niveau en de belevingswereld van het kind of de groep.

Voorleestips

Tot slot geven we je graag nog een paar handige voorleestips:Voorlezen

  • Kies een vast voorleesmoment. Bijvoorbeeld voor het slapengaan of als rustpunt op een drukke dag.
  • Ga samen op een rustig plekje zitten waar er weinig afleiding is.
  • Zorg voor oogcontact.
  • Kies een afbeelding in het boekje en laat deze goed zien, zodat er een introductie van het verhaal is.
  • Laat je stem horen, benoem wat er te zien is en maak bijpassende geluiden.
  • Geef je kind de ruimte om te reageren op wat je voorleest.
  • Stel vragen bij wat er te zien is of over het verhaal.
  • Laat je kind het verhaal navertellen aan opa, oma, zusje of een broertje.
  • Lees en bekijk hetzelfde boek een paar keer. Dit geeft houvast en veiligheid. Iedere keer begrijpt het kind een beetje meer.

Moeite met het vinden van een passend boek bij de leeftijd van je kind?
De website http://www.zwijsen.nl/kinderboeken kan je helpen om een boek te kiezen.

Wil je nog weten of er tips zijn voor je persoonlijke situatie?
Vul dan de voorlees checklist voor ouders in.

Back To Top