skip to Main Content

Het jaarlijks oudertevredenheidsonderzoek 2017

Begin mei ontving u een enquête van onderzoeksbureau Tevreden.nl, waarin we vroegen naar uw ervaring met onze Kinderopvang, zodat we de klanttevredenheid kunnen meten. Gelukkig hebben veel ouders van deze mogelijkheid gebruik gemaakt om hun ervaring met ons te delen. Uw feedback toetst of het door ons gevoerde beleid in de praktijk werkt en is daarom heel belangrijk. Bedankt daarvoor.

Samenvatting onderzoek

In totaal hebben 228 ouders ons feedback gegeven en deze ouders hebben onze organisatie beoordeeld met een prachtige 8,4. Hieronder worden de algemene resultaten geschetst die uit het onderzoek naar voren kwamen. Feedback specifiek gericht op een locatie zal met de betrokken ouders van die locatie worden gedeeld.

Review beoordeling kinderopvang
Klanttevredenheidsonderzoek 2017 Kinderopvang Het Steigertje

Pedagogisch medewerkers

Onze pedagogisch medewerkers (pm’ers) worden op alle locaties zeer positief beoordeeld. De woorden ‘lief, zeer betrokken en hebben veel aandacht voor de kinderen’, kwamen met regelmaat terug. Juist omdat de pm’ers zo belangrijk zijn als stabiele factor op de groep, voor zowel ouders als kinderen, zijn wisselingen vervelend. We hechten veel  belang aan rust op de groepen vanuit pedagogisch oogpunt. Personele wisselingen zullen we daarom tot een minimum beperken.

Maaltijden

De warme maaltijden tussen de middag bij de kinderopvang en in middag bij de buitenschoolse opvanglocaties worden als prettig en gemakkelijk ervaren. Wij zijn er trots op dat onze koks iedere dag weer een heerlijke warme maaltijd bereiden voor alle kinderen. Voor u is het goed om te weten dat er een voedingsdeskundige advies geeft als de menu’s samengesteld of gewijzigd worden. Variatie in het menu is belangrijk en er zal, door deze voedingsdeskundige, op worden toegezien dat er gezond, verantwoord én afwisselend gegeten wordt.

Digitalisering en ruilen van dagen

Een groot aantal ouders gaf aan digitalisering binnen onze organisatie belangrijk te vinden. Hierdoor wordt inzicht in eigen gegevens, het bijhouden van ontwikkeling van het kind en het ruilen van dagen makkelijker. Volgend jaar komt er een alomvattend pakket waarin ook een ouderportal zit. Deze ouderportal is gemakkelijk met een app vanaf een smartphone bereikbaar. Bovengenoemde punten worden daarmee veel inzichtelijker en wijzigingen zijn dan snel en makkelijk door te voeren.

Activiteiten en buitenruimte

De wekelijkse muziek- en danslessen op de kinderdagverblijven en de danslessen op de buitenschoolse opvang in samenwerking met Codarts worden zeer gewaardeerd. Daarnaast zijn creativiteit en het met elkaar bewegen van groot belang en zullen wij dit ook zeker in de toekomst voortzetten. Op de locatie Kipstraat is een pilot gestart met het programma Rotterdam Lekker Fit! Geïnspireerd door dit programma starten we op veel locaties met moestuintjes, zo wordt onze buitenruimte op de locaties direct een stukje groener en erg leerzaam voor kinderen. Ook blijft de focus op extra beplanting op al onze locaties.

Hygiëne en overige zaken

Op iedere locatie wordt dagelijks schoon gemaakt volgens een schoonmaakschema en zijn er afspraken met een schoonmaakbedrijf, toch wordt de hygiëne niet altijd als optimaal ervaren. We gaan dit schema verbeteren, zodat de locaties gedurende de hele dag zo schoon mogelijk zijn. De openingstijden worden als ruim ervaren en dat wordt door u gewaardeerd. Daarbij heeft u ook aangegeven dat de sfeer op de locaties zeer prettig is en een welkom gevoel geeft. Een mooi compliment.

Tot slot…

De uitkomsten van het onderzoek worden locatiegericht verspreid waarna het locatiemanagement en het team aan de slag zal gaan met de aandachtspunten. Wij willen u hartelijk bedanken voor uw feedback en waarderen de vele complimenten die we hebben ontvangen. Mocht u tussentijds uw bevindingen al met ons willen delen over een locatie of onze organisatie dan stellen wij dat zeer op prijs.

Back To Top