skip to Main Content

Inschrijven Buitenschoolse Opvang

Bedankt voor uw interesse in Kinderopvang Het Steigertje. Vul onderstaand formulier volledig in om uw kind (of kinderen) in te schrijven. Heeft u vragen stuur dan een mail aan of bel naar onze afdeling Planning en Plaatsing op telefoonnummer (010) 206 07 11.

GezinssamenstellingBestaat uw gezin uit 1 of 2 ouders?

Ouder 1

Voorletter(s) (verplicht)

Achternaam (verplicht)

Geslacht

BSN-nummer (verplicht)

Geboortedatum (dag-maand-jaar) (verplicht)

Adres (verplicht)

Huisnummer (toevoeging) (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer privé

en/of Mobiele telefoonnummer

E-mailadres (verplicht)

Bent u werkzaam, werkzoekend of studerend? (verplicht)

Naam werkgever (verplicht)

Ouder 2

Voorletter(s) (verplicht)

Achternaam (verplicht)

Geslacht

BSN-nummer (verplicht)

Geboortedatum (dag-maand-jaar) (verplicht)

Adres (verplicht)

Huisnummer (toevoeging) (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer privé

en/of Mobiele telefoonnummer

E-mailadres (verplicht)

Bent u werkzaam, werkzoekend of studerend? (verplicht)

Naam werkgever (verplicht)

Kind

Voornaam (verplicht)

Achternaam (verplicht)

BSN-nummer (verplicht)

Geboortedatum (dag-maand-jaar) (verplicht)

Geslacht

Broer en zussen

Voertaal thuis

Plaatsing en Locatie

Gewenste ingangsdatum

Locatie (verplicht)

Naar welke school gaat uw kind?

Rotterdamse SchoolverenigingHet LandjeBlijberg int. dept.Blijberg bilingualJan PrinsWillibrord
Jan PrinsWillibrord
Rotterdamse SchoolverenigingHet landje

In welke groep zit uw kind als u het contract wil laten ingaan?

Voorschoolse opvang

Voorschoolse opvang alle weken
MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag

Voorschoolse opvang alle even weken*
WoensdagVrijdag

Voorschoolse opvang alle oneven weken*
WoensdagVrijdag

Naschoolse opvang

Naschoolse opvang incl. schoolsluitingsdagen**
MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag

Extra half uurtje Willibrordschool: (18.30-19.00 uur)
MaandagDinsdagDonderdagVrijdag

Naschoolse opvang in even weken:*
WoensdagVrijdag

Naschoolse opvang in oneven weken:*
WoensdagVrijdag

*Alleen op woensdag en vrijdag mogelijk.
**Naschoolse opvang is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmiddag 4 uren en op woensdagmiddag 6,5 uur. Bij de naschoolse opvang geldt dat u gebruik kunt maken van de opvang tijdens alle schoolsluitingsdagen (8.45 - 15.00 uur en Willibrordschool 8.30-14.30 uur). Dit is exclusief schoolvakanties.

Vakantie-opvang

Vakantieopvang 12 weken (07:00-19:00 uur)
MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag

Vakantieopvang 9 weken (7:00-19:00 uur)
MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag

Vakantieopvang 6 weken (7:00-19:00 uur)
MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag

Zwemles

Wilt u gebruik maken van de wachtlijst voor de zwemles haal- en brengservice? Deze service is beschikbaar op de locaties Eendrachtsweg, Nieuwstraat en Mariniershof.

Belangrijke informatie over uw kind

Heeft uw kind een medische aandoening?

Gebruikt uw kind medicijnen?

Is uw kind allergisch?

Heeft uw kind extra zorg nodig?

Opmerkingen

Extra informatie

Hoe bent u in contact gekomen met Het Steigertje?

Heeft u een rondleiding gehad?

Waar heeft u een rondleiding gehad?
MariniershofNieuwstraatVan BrakelstraatEendrachtsweg
Wilt u een rondleiding?


Waar wilt u een rondleiding

MariniershofNieuwstraatVan BrakelstraatEendrachtsweg


Back To Top