skip to Main Content

Privacy statement Kinderopvang
Het Steigertje

Click here for the English version of our privacy statement

Privacybeleid

Kinderopvang Het Steigertje BV uit Rotterdam gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Het Steigertje gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Deze gegevens delen we nooit, zonder toestemming met derden. Daarmee voldoet Het Steigertje aan de Wet bescherming persoonsgegevens (AVG).

Wat is de Wet bescherming persoonsgegevens?

De AVG helpt de privacy van burgers te beschermen. Het College bescherming persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens. Bekijk of download de Wet bescherming persoonsgegevens op de website overheid.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Persoonsgegevens verkregen via de website

Persoonsgegevens die direct via de website verkregen zijn, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de plaatsingsovereenkomst die in principe wordt aangegaan totdat het kind de leeftijd van vier of twaalf jaar heeft bereikt. Mocht u deze gegevens in willen zien, rectificeren, wissen, overdragen of bezwaar willen indienen van bezwaar tegen de verwerking, stuur dan een mail naar .

Geen cookies op steigertje.nl

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen door een website die u bekijkt. Daarmee is uw computer te herkennen tijdens uw bezoek. steigertje.nl maakt geen gebruik van cookies voor webstatistieken en onderzoek om daarmee inzicht te verkrijgen in hoe bezoekers de website gebruiken.

Beveiliging van digitale systemen

Het Steigertje vindt privacy met betrekking tot uw kind erg belangrijk. De ouderportaal en app is daarom een veilige en afgeschermde omgeving om informatie te delen. Hierdoor bepalen we als organisatie zelf welke ouders en medewerkers toegang hebben tot bepaalde informatie. Daarnaast worden alle gegevens beveiligd opgeslagen.

www.steigertje.nl beschikt over een SSL of TLS-certificaat (Transport Layer Security) sinds januari 2016. TLS is gebaseerd op versleuteling. Het betekent dat een verbinding (met een hangslotje) niet is te onderscheppen door meelezers. Met TLS versleutelde verbindingen beginnen niet met http:// maar met https://. of HyperText Transfer Protocol Secure. De data wordt opgeslagen binnen Europa.

Bent u het niet eens met ons privacy statement dan kunt u een klacht indienen met de Toezichthoudende Autoriteit. Als een (website)bezoeker weigert gegevens te verstreken, is klant worden niet mogelijk. Deze gegevens zijn nodig voor verificatie met de belastingdienst en om onze dienstverlening optimaal af te stemmen op de behoefte van de klant.

Het Privacy Statement wordt regelmatig herzien en actueel gehouden.

Back To Top