skip to Main Content
(010)2060711   ContactContact     Selecteer taal / select language

Tarief Peuteropvang of voorschool

Alle peuters kunnen bij de voorschool met voorschoolse educatie (vve) terecht ongeacht of beide ouders werken. Ouders betalen een inkomensafhankelijke gesubsidieerde bijdrage door de gemeente of belastingdienst. De gemeente Rotterdam of belastingdiensten vergoeden een groot deel van de kosten, maar vanwege de hoge kwaliteitseisen die Het Steigertje stelt aan haar dienstverlening hanteert Het Steigertje een iets hoger uurtarief dan wordt vergoed.

Infographic voorschoolEr zijn twee mogelijkheden

1. Beide ouders werken of u bent alleenstaande ouder die werkt?

U valt dan onder de regeling Wet kinderopvang. Dat betekent dat u bij de Belastingdienst Kinderopvangtoeslag (proforma berekening) kunt aanvragen. Ook als u studeert, een traject volgt om werk te vinden of verplicht een inburgeringscursus volgt bij een gecertificeerde instelling, kunt u Kinderopvangtoeslag aanvragen. Dit geldt ook voor de toeslagpartner. Kijk bij de Belastingdienst voor meer informatie of maak een proefberekening. Op die manier krijgt u van de Belastingdienst een vergoeding voor een deel van het bedrag dat u voor de opvang betaalt. U betaalt aan de kinderopvangorganisatie het bruto uurtarief. Vervolgens kunt u bij de Belastingdienst een deel van het bedrag terugvragen. U betaalt zelf een eigen bijdrage.

2. Eén of beide ouders werken niet of u bent alleenstaande ouder en werkt niet?

U valt niet onder de regeling Wet kinderopvang. Dat betekent dat u geen Kinderopvangtoeslag kunt aanvragen. U krijgt van ons direct het bedrag in rekening gebracht dat in de tabel inkomensafhankelijke ouderbijdrage staat. Let op: de bedragen in deze tabel zijn exclusief de kosten die Het Steigertje berekent. Neem voor het tarief dat op uw situatie van toepassing is contact op met de afdeling Planning en Plaatsing: (010) 206 07 11 of  of stel een vraag via ons contactformulier.

Extra gesubsidieerde uren met Extra Spelen en Leren van het CJG

Als ouders voor hun kind een indicatie Extra Spelen en Leren van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) hebben, krijgt hun kind vanaf de leeftijd van 2,5 jaar naast de vijf of zes uur waarvoor moet worden betaald nog zes uur extra gesubsidieerde opvang. De gemeente vergoed deze uren. Lees hier meer informatie.

Direct inzicht in het tarief? Maak dan een proefberekening in onze netto-kostencalculator.

Bruto tarievenoverzicht peuteropvang per 01/01/2019

Als (toekomstige) ouder wilt u met een gerust hart naar uw werk kunnen. Kinderdagverblijf Het Steigertje biedt een veilige omgeving voor de allerkleinsten van 0 tot 4 jaar.

Naar kinderdagopvang >

Het Steigertje biedt hoogwaardige peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal) voor kindjes van 2 tot en met 4 jaar. Wij bereiden uw kindje spelenderwijs voor op de basisschool.

Naar peuteropvang >

Een buitenschoolse opvanglocatie in het centrum van Rotterdam waar kinderen van 4 tot 13 jaar voor en/of na schooltijd terecht kunnen en tijdens schoolvakanties de hele dag.

Naar buitenschoolse opvang >
Back To Top