skip to Main Content

Locaties Buitenschoolse opvang

Het Steigertje heeft vijf locaties buitenschoolse opvang in het centrum van Rotterdam. Hier kunnen kinderen van 4 tot 13 jaar voor en/of na schooltijd terecht en tijdens schoolvakanties de hele dag.

Back To Top