skip to Main Content

Ontwikkeling van het kind is gebaat bij kinderopvang

Kinderopvang is van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam na uitgebreid literatuuronderzoek.

Wetenschappelijk onderzoek kinderopvang

De onderzoekers bekeken wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van kinderopvang in Nederland, gepubliceerd tussen 2004 en 2016. Opvang van goede kwaliteit heeft een positief effect op de sociale vaardigheden, de cognitieve ontwikkeling en de taalvaardigheid van kinderen, blijkt uit het onderzoek. Bij kwetsbare kinderen, vooral zeer jonge kinderen en kinderen met een moeilijker temperament, vonden de onderzoekers een licht negatief effect op de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Pedagogisch medewerker
Pedagogisch medewerker bij Het Steigertje

Grootschaliger onderzoek

De onderzoekers pleiten voor longitudinaal onderzoek dat kinderen volgt tot en met de basisschool. Daarin moeten volgens hen aandacht zijn voor de combinatie van formele en informele opvang en voor wisselingen in de kinderopvang, omdat kinderen in Nederland vooral parttime naar de opvang gaan.

Bron: Kinderopvangtotaal.nl/ december 2016

Lees meer nieuws

Back To Top