skip to Main Content

Extra open voor Sophia

 Kom allemaal naar de ‘Open-op-zaterdag’

Het Steigertje opent 17 juni, de dag voor Vaderdag, haar deuren speciaal voor alle kinderen van alle locaties. Dus wilt u die dag iets doen wat misschien minder leuk is voor de kinderen; breng ze dan voor een gezellige dag naar Het Steigertje en steun daarmee tegelijkertijd Sophia Kinderziekenhuis. Kinderopvang Het Steigertje is bedrijfsvriend van Sophia.

Maaltijd BSO
Lekker eten bij Kinderopvang Het Steigertje

Extra opvang voor Sophia

Van 10.00 tot 15.00 uur bieden wij een leuk en afwisselend programma aan op de locaties Mariniershof, Groot Handelsgebouw en Van Brakelstraat. Uiteraard zorgen wij ook voor een lekkere en gezonde  maaltijd tussen de middag. De opvang kost slechts € 10,00 per gezin en de opbrengst komt geheel ten goede aan het Sophia KinderziekenhuisWat doet de Stichting Vrienden van het Sophia?

Geef vóór 12 juni door of je hiervan gebruik maakt bij de Pedagogisch Medewerker van de groep of geef u kind(eren) op door een mail te sturen aan uw locatie. Kijk hier voor het juiste mailadres.

Aanvullende informatie open zaterdag

Sophia Kinderziekenhuis
Het Steigertje is Bedrijfsvriend Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam.
  • Maakt u gebruik van buitenschoolse opvang (BSO), kinderdagopvang (KDV) of peuterspelen op de Nieuwstraat? Geef uw kind(eren) dan daar op en breng ze zaterdag 17 juni naar BSO of KDV Mariniershof.
  • Maakt u gebruik van Kinderdagopvang Kipstraat? Geef uw kind(eren) daar op en breng ze zaterdag 17 juni bij KDV Mariniershof.
  • Maakt u gebruik van de Buitenschoolse opvang Eendrachtsweg? Breng ze dan naar de locatie Van Brakelstraat.

 

 

Back To Top