(010)2060711   ContactContact     Selecteer taal / select language

Peuteropvang of voorschool

Het Steigertje biedt hoogwaardige peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal) voor kindjes van 2 tot en met 4 jaar. In een stimulerende omgeving wordt uw kindje voorbereid op de basisschool. De stap naar groep één is hierdoor minder groot. Voor kind én voor ouder.

Voorschoolse educatie met Uk en Puk

Spelenderwijs leren volgens het Uk & Puk programma staat bij ons centraal. Peuters krijgen bij ons de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Uw kind leert samen spelen én samen delen. Naast sociale vaardigheden besteden wij veel aandacht aan taal- en rekenvaardigheid. Uw kindje maakt kennis met woorden, cijfers, kleuren en vormen via diverse activiteiten, zoals zingen, dansen, knutselen en voorlezen.

Twee dagdelen peuterspeelzaal

Alle peuters hebben recht op twee dagdelen (zes uur) voorschoolse educatie per week. Wij bieden op de locatie Nieuwstraat voor ouders zonder kinderopvangtoeslag (KOT) vijf dagen per week peuteropvang aan van 8.15 tot 11.15 uur en in de middag van 12.00 tot 15.00 uur. Voor de andere locaties gelden afwijkende tijden. Voor de peuteropvang betalen ouders een inkomensafhankelijke bijdrage. Als werkende ouder kunt u naar behoefte extra uren inkopen, bovenop de standaard zes uur.

Peuteropvang met indicatie

Kinderen met een indicatie van het CJG hebben recht op zes uur extra opvang. De extra uren voor doelgroepkinderen worden grotendeels door de Gemeente Rotterdam vergoed. Kinderopvang Het Steigertje is een geregistreerde VVE instelling. Wij bieden vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) aan kinderen met en zonder VVE-indicatie.

Informatie

Wilt u meer informatie over onze peuteropvang of voorschool in het centrum van Rotterdam of heeft u vragen over plaatsing en vergoedingen? Neem contact op met de afdeling Planning en Plaatsing (010) 206 07 11.

Breken direct uw kosten voor kinderopvang met onze kostencalculator. 

Als (toekomstige) ouder wilt u met een gerust hart naar uw werk kunnen. Kinderdagverblijf Het Steigertje biedt een veilige omgeving voor de allerkleinsten van 0 tot 4 jaar.

Naar kinderdagopvang >

Het Steigertje biedt hoogwaardige peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal) voor kindjes van 2 tot en met 4 jaar. Wij bereiden uw kindje spelenderwijs voor op de basisschool.

Naar peuteropvang >

Een buitenschoolse opvanglocatie in het centrum van Rotterdam waar kinderen van 4 tot 13 jaar voor en/of na schooltijd terecht kunnen en tijdens schoolvakanties de hele dag.

Naar buitenschoolse opvang >