skip to Main Content
(010)2060711   ContactContact     Selecteer taal / select language

Peuteropvang of voorschool met indicatie Extra Spelen en Leren

Peuteropvang is bedoeld voor kindjes van 2(,5) tot 4 jaar en richt zich vooral op de ontwikkeling van spraak en taal, al voordat een kind naar de basisschool gaat. Hiervoor maken we gebruik van het vve-programma Uk en Puk. Als een peuteropvang voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aanbiedt en hiervoor is gecertificeerd is dat een officiële vve-instelling of voorschool en wordt daarvoor subsidie verstrekt door de gemeente Rotterdam. Kinderopvang Het Steigertje is zo’n officiële vve-instelling en heeft gesubsidieerde plekken voor ouders met indicatie voor Extra Spelen en Leren.

Bent u in het bezit van een indicatie voor Extra Spelen en Leren van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) voor uw kind? Dan krijgt uw kind vanaf de leeftijd van 2,5 jaar nog vijf of zes uur extra gesubsidieerde opvang. De gemeente betaalt deze uren bij een vve-instelling, zoals Het Steigertje.

Extra Spelen en Leren met indicatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin

Peuteropvang bij Het Steigertje Rotterdam

Smakelijke moestuinen op de locatie Kipstraat.

Als uw kind 14 en 24 maanden is onderzoekt de arts of verpleegkundige van het Centrum voor Jeugd en Gezin of uw kind in aanmerking komt voor een indicatie Extra Spelen en Leren. Bijvoorbeeld als er thuis geen Nederlands wordt gesproken dan kan dat een reden zijn voor een indicatie. Kijk voor meer informatie over de voorwaarden voor een indicatie op de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Vanwege de hoge kwaliteitseisen die Het Steigertje stelt aan haar dienstverlening hanteert Het Steigertje een iets hoger uurtarief dan wordt vergoed door de gemeente Rotterdam. Dit betekent dat per afgenomen uur een minimale bijdrage in rekening wordt gebracht.

Peuteropvang op de locaties van Het Steigertje

De locatie Nieuwstraat biedt 40 weken opvang per jaar en is tijdens schoolvakanties gesloten. Op deze locatie heeft u daarom recht op 6 uur gesubsidieerde opvang per week met en zonder indicatie voor Extra Spelen en Leren.

De locaties Groot Handelsgebouw, Kipstraat, Mariniershof en Van Brakelstraat bieden 52 weken opvang per jaar. Op deze locaties heeft u recht op 5 uur gesubsidieerde opvang per week met en zonder indicatie voor Extra Spelen en Leren.

Bekijk de pagina tarief en pakketkeuze peuteropvang voor meer informatie. Of maak een proefberekening met onze kostencalculator.

Neem voor het tarief of pakket dat op uw situatie van toepassing is contact op met de afdeling Planning en Plaatsing: (010) 206 07 11 of   

Als (toekomstige) ouder wilt u met een gerust hart naar uw werk kunnen. Kinderdagverblijf Het Steigertje biedt een veilige omgeving voor de allerkleinsten van 0 tot 4 jaar.

Naar kinderdagopvang >

Het Steigertje biedt hoogwaardige peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal) voor kindjes van 2 tot en met 4 jaar. Wij bereiden uw kindje spelenderwijs voor op de basisschool.

Naar peuteropvang >

Een buitenschoolse opvanglocatie in het centrum van Rotterdam waar kinderen van 4 tot 13 jaar voor en/of na schooltijd terecht kunnen en tijdens schoolvakanties de hele dag.

Naar buitenschoolse opvang >
Back To Top