(010)2060711   ContactContact     Selecteer taal / select language

Peuteropvang of voorschool met indicatie

Peuteropvang is bedoeld voor kindjes van 2(,5) tot 4 jaar en richt zich vooral op de ontwikkeling van spraak en taal, al voordat een kind naar de basisschool gaat. Hiervoor maken we gebruik van het vve-programma Uk en Puk. Als een peuteropvang voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aanbiedt en hiervoor is gecertificeerd is dat een officiële vve-instelling of voorschool en wordt daarvoor subsidie verstrekt door de gemeente Rotterdam. Kinderopvang Het Steigertje is zo’n officiële vve-instelling en heeft gesubsidieerde plekken voor ouders met een indicatie.

Bent u in het bezit van een indicatie of doelgroepindicatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) voor uw kind? Dan krijgt uw kind vanaf de leeftijd van 2,5 jaar naast de 6 uur waarvoor moet worden betaald nog 6 uur extra opvang gratis. De gemeente betaalt deze uren bij een vve-instelling, zoals Het Steigertje.

Extra spelend leren met indicatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin

Bij de afspraken op het consultatiebureau (Centrum voor Jeugd en Gezin) als uw kind 14 en 24 maanden is, kijkt de arts of verpleegkundige of uw kind een doelgroepindicatie moet krijgen. Dat is in ieder geval zo als de taal bij het kind thuis niet de Nederlandse taal is. Kijk voor meer informatie over een indicatie op de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Vanwege de hoge kwaliteitseisen die Het Steigertje stelt aan haar dienstverlening hanteert Het Steigertje een iets hoger uurtarief dan wordt vergoed door de gemeente Rotterdam. Dit betekent dat per afgenomen uur een minimale bijdrage in rekening wordt gebracht.
Neem voor het tarief dat op uw situatie van toepassing is contact op met de afdeling Planning en Plaatsing: (010) 206 07 11 of

Als (toekomstige) ouder wilt u met een gerust hart naar uw werk kunnen. Kinderdagverblijf Het Steigertje biedt een veilige omgeving voor de allerkleinsten van 0 tot 4 jaar.

Naar kinderdagopvang >

Het Steigertje biedt hoogwaardige peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal) voor kindjes van 2 tot en met 4 jaar. Wij bereiden uw kindje spelenderwijs voor op de basisschool.

Naar peuteropvang >

Een buitenschoolse opvanglocatie in het centrum van Rotterdam waar kinderen van 4 tot 13 jaar voor en/of na schooltijd terecht kunnen en tijdens schoolvakanties de hele dag.

Naar buitenschoolse opvang >