skip to Main Content

Oudercommissielid

Oudercommissieleden praten met elkaar over het pedagogisch beleidsplan, de prijs van de opvang, het aanpassen van de openingstijden en hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie.pedagogisch medewerker

De oudercommissie:
– Overlegt met de locatiemanager en directeur.
– Adviseert gevraagd en ongevraagd de locatiemanager of directeur.
– Bevordert goede en heldere informatie aan ouders.
– Onderhoudt contacten met andere ouders.
– Bevordert de betrokkenheid van ouders bij het kindercentrum, bijvoorbeeld door ouderavonden mee te helpen organiseren.
– Fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure.

Wij zoeken ouders die:
– Mee willen praten en adviseren.
– De kwaliteit van de kinderopvang positief willen beïnvloeden.
– Willen samenwerken met andere ouders in de oudercommissie.
– Hun (professionele) deskundigheid willen inzetten voor ons kindercentrum.
– Minimaal twee jaar lid van de oudercommissie willen zijn.

Wij bieden:
– Inspraak op belangrijke onderdelen van het beleid
– Administratieve ondersteuning;
– En budget voor de oudercommissie;
– Lidmaatschap van BOinK;
– Scholingsmogelijkheden.

Bent u geïnteresseerd in deze functie of wilt u meer informatie stuur dan een mail naar de betreffende locatiemanager.

Back To Top