(010)2060711   ContactContact     Selecteer taal / select language

Het Steigertje gaat werken met ouderportaal en app

Het Steigertje vindt het belangrijk dat u een goed beeld heeft van wat zich afspeelt tussen het brengen en halen van uw kind(eren). Daarom gaan we werken met een ouderportaal en app onder de naam Konnect. Achter de schermen zijn we natuurlijk al bezig met alle voorbereidingen. Op de locatie Mariniershof zijn onze pedagogisch medewerkers het nieuwe systeem een aantal weken aan het testen. Na deze pilot gaan ook de andere locaties in fases over Ouderportaal en appop het ouderportaal. Het persoonlijk contact met u als ouder is en blijft het allerbelangrijkste. Door het werken met een ouderportaal komen er hooguit wat contactmomenten bij.

24/7 veilig bereikbaar

Het ouderportaal is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar. Via de app of het portaal kunt u afwezigheden (ziekte, vakantie) van uw kind digitaal doorgeven en kunt u ruildagen aanvragen, extra dagen aanvragen en bij een flexibel contract uw tegoeden inzetten. Naast de administratieve zaken die u kunt regelen via de app kun je ook foto’s bekijken die op de groep van uw kind gemaakt zijn, het schriftje lezen, berichten van medewerkers of de manager lezen en stukjes in het schriftje schrijven.

Het Steigertje vindt privacy met betrekking tot uw kind erg belangrijk. De app is daarom een veilige en afgeschermde omgeving om informatie te delen. Bij de ontwikkeling van de ouderportaal en app zijn hoge eisen gesteld aan de beveiliging. Hierdoor bepalen we als organisatie zelf welke ouders en medewerkers toegang hebben tot bepaalde informatie. Daarnaast worden alle gegevens beveiligd opgeslagen.