skip to Main Content

Kinderopvang sinds 1975

Een vertrouwd gezicht voor ouder én kind

Uw kind is onze zorg. Al sinds 1975, toen wij onze eerste peuterspeelzaal openden in hartje Rotterdam. In jaren negentig kwam er steeds meer vraag naar kinderopvang. Tijden veranderen en wij veranderen mee. Dus werd ons aanbod in die periode aangevuld met kinderdagopvang en buitenschoolse opvang. Inmiddels telt Kinderopvang Het Steigertje meerdere locaties, verspreid over het centrum van Rotterdam. Stuk voor stuk locaties, midden in de maatschappij, waar kinderen met veel plezier spelen en zich ontwikkelen. En waar u als ouder in alle vertrouwen uw kind brengt.

Het is fijn om er te zijn

Het wegbrengen van uw kind is immers een grote stap. Voor u én voor uw kind. Dat begrijpen wij maar al te goed. U wilt het allerbeste voor uw kind. Dat geldt ook voor ons. Bij Het Steigertje werken ervaren pedagogische medewerkers met persoonlijke aandacht voor (toekomstige) ouder(s) én kind. Vertrouwde gezichten, die uw kind precies datgene bieden wat hij of zij nodig heeft. Orde, structuur, veiligheid, een gezonde maaltijd, maar vooral ook: heel veel plezier.

Alle ins and outs van Het SteigertjeJaarplan Kinderopvang Het Steigertje

Het Steigertje publiceert ieder jaar een uitgebreid jaarplan. Dit jaar is er voor het eerst gekozen voor een jaarplan met daarin een korte terugblik op achterliggende jaar en een vooruitblik op wat komen gaat. Zo leggen we verantwoording af en informeren we u over onze plannen. Klik om ons jaarplan te lezen.

Onze Organisatie

Pedagogisch medewerkers

Bij Het Steigertje werken op de locaties pedagogisch medewerkers met de kinderen. Onze pedagogisch medewerkers zijn volgens de CAO Kinderopvang gediplomeerd. Het Steigertje houdt zich aan de wetgeving volgens de Wet Kinderopvang voor wat betreft de verhouding van het aantal kinderen en het aantal pedagogisch medewerkers. Voordat iemand bij Het Steigertje in dienst treedt moet de medewerker een recent VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) overleggen.

Op iedere locatie een locatiemanager en assistent

Op elke locatie werkt een locatiemanager die de dagelijkse leiding heeft en alle organisatorische zaken regelt. Als ouder kunt u zich altijd tot de locatiemanager wenden als u vragen heeft of  gewoon iets kwijt wil. Iedere locatiemanager wordt ondersteund door een locatie assistent. Op elke locatie werken koks en huishoudelijk medewerkers om de andere taken te vervullen.

Servicebureau

Een aantal medewerkers werkt ‘achter de schermen’ en zorgt bijvoorbeeld voor de administratie, de planning, het personeelsbeleid, de ICT, de financiën en de algemene leiding van de organisatie. Op het Service Bureau werkt ook de directeur van Het Steigertje.

Raad van Toezicht

Het Steigertje is een stichting met een Raad van Toezicht. De stichting heeft een winststreven van slechts 3% van de omzet, bedoeld voor de continuïteit van de organisatie. Onder de stichting valt een BV Kinderopvang Het Steigertje om de financiële risico’s te spreiden. De stichting is de enige aandeelhouder van de BV.[/vc_column_text]

Buitenruimte locatie Kipstraat
Back To Top