skip to Main Content
Minder Of Geen Ouderbijdrage

Minder of geen ouderbijdrage

Een lagere of geen ouderbijdrage De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat alle kinderen in de stad de kans krijgen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Sommige kinderen mogen daarom…

Lees verder
Veiligheid In De Kinderopvang

Veiligheid in de kinderopvang

Een gezonde en veilige omgeving, waar zorgeloos gespeeld en geleerd kan worden, is van groot belang voor een goede ontwikkeling van een kind. Het onderwerp veiligheid is in de kinderopvang…

Lees verder
Continu Aandacht Voor Kwaliteit

Continu aandacht voor kwaliteit

De pedagoog binnen Het Steigertje bewaakt het pedagogisch beleid en daarmee de kwaliteit binnen de organisatie. Dit doet ze natuurlijk niet alleen, maar met een team van pedagogisch coaches. De coaches zijn…

Lees verder
Het Belang Van Voorlezen

Het belang van voorlezen

Voorlezen is leuk én leerzaam. Voorlezen speelt een belangrijke rol in de (taal)ontwikkeling van je kind, bevordert de concentratie en prikkelt de fantasie. Daarom besteden wij bij Kinderopvang Het Steigertje…

Lees verder
Jaarplan Kinderopvang Het Steigertje

Jaarplan Kinderopvang Het Steigertje

Het Steigertje publiceert ieder jaar een uitgebreid jaarplan. Dit jaar is er voor het eerst gekozen voor een jaarplan met daarin een korte terugblik op achterliggende jaar en een vooruitblik…

Lees verder
Lekker Buitenspelen!

Lekker buitenspelen!

Bij kinderopvang Het Steigertje is het gebruikelijk om iedere dag buiten te spelen. Dat is heerlijk in de zomer; dan speelt het leven leven zich buiten af, spelen we met water…

Lees verder

Het Steigertje op Gezond010

Op steeds meer Rotterdamse kinderdagverblijven is groente dagelijkse kost. Ook de kinderen van Het Steigertje plukken de vruchten van Smakelijke Moestuinen. De peuters van Kinderopvang Het Steigertje hebben de smaak…

Lees verder
Hoe Bereikt U Het Ouderportaal En De App?

Hoe bereikt u het ouderportaal en de app?

Inloggen op Het Steigertje Ouderportaal is heel eenvoudig. U kunt het ouderportaal bereiken met de volgende url: https://steigertje.ouderportaal.nl of klik op 'ouderportaal' op onze website. U ontvangt via de mail een…

Lees verder

Veelgestelde vragen coronavirus

Op de site van de  Rijksoverheid  vindt u het antwoord op de meeste vragen over het coronavirus met betrekking tot de kinderopvang, betaling eigen bijdrage, kinderopvangtoeslag enzovoort.   For the English translation…

Lees verder
Back To Top