skip to Main Content

Hoe creëer je een prettige sfeer op de groep?

  • Blog

Wat verstaan we eigenlijk onder sfeer? Hoe zorg jij thuis voor sfeer? Waarschijnlijk denk je dan aan een kaarsje, een muziekje, fijne meubels en verlichting om het ‘gezellig’ te maken. Maar wat wordt verstaan onder sfeer op de groep in de kinderopvang?

Wat verstaan we onder sfeer?

Stel je voor, je komt voor het eerst een kijkje nemen op de opvang. De eerste indruk krijg je niet omdat je je zo kunt vinden in het pedagogisch beleidsplan of Linda Schenkelomdat we zoveel certificaten hebben. Het komt ook niet doordat we zoveel leuk en uitdagend materiaal hebben voor de kinderen. Nee, je eerste indruk wordt bepaald door de sfeer. Wat voor gevoel krijg je als je het pand binnenloopt? Zijn de kinderen relaxt aan het spelen? Komen de medewerkers zich voorstellen? Wordt er gelachen? Heerst er rust? Dit zijn allemaal zaken die bewust of onbewust meetellen bij het maken de keuze voor een opvangorganisatie.

Hoe creëer je sfeer?

Die sfeer is er niet als bij toverslag wanneer je drie of vier pedagogisch medewerkers bij elkaar op een groep zet. Het management probeert overigens wel altijd te kijken naar verschillende karakters en vaardigheden bij het samenstellen van de teams; wie vult elkaar aan en wie haalt het beste bij elkaar naar boven? De mensen waarmee ik werk zijn erg gericht op het welbevinden van de kinderen. We communiceren enorm veel over wat de beste aanpak is, wat de dagindeling is, hoe we het leuk kunnen maken voor de kinderen. Daarnaast is er ook altijd ruimte voor gekkigheid en wordt er veel gelachen met elkaar en met de kinderen.

Duidelijkheid zorgt voor een ontspannen sfeer

Duidelijkheid in communicatie is belangrijk naar de kinderen toe. Daardoor weten de kinderen wat er van ze verwacht wordt, wat het gevoel van veiligheid vergroot. En als je je ergens veilig voelt, dan durf je jezelf ook te zijn en te laten zien. Natuurlijk communiceren we ook op een duidelijke, respectvolle en open manier met de ouders. Dit geldt voor ons en de kinderen.

Wat doe je als de sfeer omslaat?

Soms is het wel eens lastig om de sfeer zo te hebben, zoals je prettig vindt als pedagogisch medewerker. Als er bijvoorbeeld veel kinderen een beetje hangerig zijn en veel huilen, of juist een aantal kinderen erg druk zijn en even vergeten zijn dat rennen, slaan en schreeuwen juist die dingen waren die we liever niet zien. Dan is het zaak om boven de groep uit te stijgen en je niet mee te laten slepen in politieagentje spelen; dit werkt negen van de tien keer niet. Praat met je collega, hoe kunnen we dit oplossen? Dat kan al heel simpel een geval zijn van de felle lichten uit doen, een ontspannen muziekje met vogelgeluidjes en rustige pianomuziek op te zetten en zelf op de grond te zitten. Zodra je zoveel rust uitstraalt nemen de kinderen dit over.

Een prettige sfeer op de groep is heel belangrijk

Een prettige sfeer op de groep is heel belangrijk

Teveel energie op de groep

Als er veel (of te veel) energie op de groep is dan kiezen we er, in sommige gevallen voor, om de groep splitsen. De ene groep kinderen gaat dan buitenspelen en  met een ander groepje gaan we binnen voorlezen bijvoorbeeld. Aanvoelen en daar op inspelen is heel belangrijk. De sfeer op de groep is niet vanzelfsprekend. Je zal er altijd tijd en energie in moeten steken om de sfeer goed te houden. Het is een dynamisch gegeven waar we met elkaar, met de juiste mindset en altijd met de behoeften van de kinderen in ons hoofd, constant mee bezig zijn en mee spelen.

Dat we zo bezig zijn met de sfeer, ons werk serieus nemen en daardoor zien dat de kinderen zich fijn voelen en goed ontwikkelen dat maakt dat dat ik iedere keer weer met veel plezier aan het werk ben.

Kom ook een keertje binnenkijken!

Back To Top