skip to Main Content

Veelgestelde vragen coronavirus

Op de site van de  Rijksoverheidvindt u het antwoord op de meeste vragen over het coronavirus met betrekking tot de kinderopvang, betaling eigen bijdrage, kinderopvangtoeslag enzovoort.

For the English translation of the  frequently asked questionswe refer you to the English version of the website.

Hieronder geven wij antwoord op vragen die wij van ouders ontvangen. Wij volgen daarin steeds de adviezen en richtlijnen van RIVM en overheid. We werken de lijst regelmatig bij.
Staat uw vraag er niet in de lijst, mail deze dan naar  . In verband met drukte op de afdeling zullen wij vragen zo veel mogelijk opnemen in de veelgestelde vragen. Op dit moment geven wij voorrang aan vragen van ouders in cruciale beroepen. Vermeld dan s.v.p. in de onderwerpregel van uw mail: VRAAG CRUCIAAL BEROEP.

1. Zijn alle locaties van Het Steigertje weer volledig open?

Kinderdagverblijven en peuterspeelgroepen
Alle kinderen mogen weer naar de peuterspeelgroep en het kinderdagverblijf komen.

Buitenschoolse opvang tot 8 juni
Tot 8 juni mogen kinderen naar de BSO komen op de dagen dat zij ook naar school gaan, ook als dat niet hun normale opvangdag is. Op de andere dagen mogen de kinderen dus niet komen. Vanwege de bezetting van onze BSO’s is het niet mogelijk om extra BSO dag(en) aan te vragen. Gaat uw kind dus bijvoorbeeld 3 dagen naar school, maar heeft u 2 BSO contractdagen? Dan mag uw kind 2 dagen naar de BSO komen.

Buitenschoolse opvang na 8 juni
Op 8 juni gaat de BSO weer volledig open. De kinderen kunnen dan weer op hun normale, vertrouwde dagen op de BSO terecht.

TSO
Medewerkers van de Tussenschoolse opvang (TSO) kunnen vanaf 8 juni weer de opvang op school verzorgen. Zij zullen daarbij zoveel mogelijk anderhalve meter afstand houden tot anderen. Dit geldt tussen leerlingen en volwassenen en tussen volwassenen onderling.

(24-uurs) noodkinderopvang
Ouders in cruciale beroepen kunnen tot 8 juni gebruikmaken van (24-uurs) noodopvang. Na 8 juni is alleen de locatie Groenendaal in Krimpen aan den IJssel open voor (24-uurs) noodopvang. Meer informatie leest u op onze website.

Let op: kinderen die milde luchtwegklachten zoals hoesten, een snotneus, keelpijn of koorts hebben, mogen niet naar de kinderopvang gebracht worden. Ook niet als één of beide ouders een cruciaal beroep hebben. Ook als een huisgenoot verkoudheidsklachten en koorts en/of benauwdheid heeft, moeten de kinderen thuisblijven.

2. De school hanteert halve dagen en/of aangepaste schooltijden, is de BSO ook eerder open?
Nee, onze BSO-locaties zijn op de normale tijden open, ook als uw kind halve dagen naar school mag. De overheid heeft bepaald dat na 8 juni de schooltijden van vóór 16 maart gelden. Deze schooltijden sluiten aan op de reguliere BSO-tijden zoals in uw contract vermeld. Het kan zijn dat de school en de BSO afspraken maken. Dit kan op meerdere manieren ingevuld worden. De betreffende ouders worden door school en de locatiemanager geïnformeerd. Als de kinderen door de BSO eerder opgehaald moeten worden, kan de BSO hiervoor extra opvanguren in rekening brengen bij de ouders.

3. Kan ik mijn kind naar de BSO brengen op schoolsluitingsdagen?
Indien u contractueel opvang voor schoolsluitingsdagen heeft, heeft uw kind recht op opvang van 08:30 – 15:00 uur.  Indien u voor die dag van de week ook BSO opvang heeft afgenomen, dan heeft u uiteraard ook recht op opvang na schooltijd.

4. Bieden jullie na 8 juni ook (24-uurs) noodkinderopvang aan?

Tot 8 juni kunnen ouders die een cruciaal beroep hebben gebruik maken van de (24-uurs) noodopvang. Omdat de dagopvang en peuteropvang sinds 11 mei weer geheel open zijn, kunnen wij niet garanderen dat wij plekken beschikbaar hebben voor de noodopvang.

Na 8 juni stopt de noodkinderopvang. Alleen de locatie Groenendaal in Krimpen aan den IJssel blijft voorlopig tot 1 juli open voor 24-uurs noodkinderopvang.
Heeft u een vraag over de noodopvang of wil je noodopvang aanvragen? Stuur dan een mail naar en zet in de onderwerpregel: NOODOPVANG of lees hier meer informatie op onze website.

Let op: een kind kan niet naar de (nood)opvang als het één van de volgende klachten heeft: milde luchtwegklachten zoals hoesten, een snotneus, keelpijn of koorts hebben. Ook niet als één of beide ouders een cruciaal beroep hebben. Ook als een huisgenoot verkoudheidsklachten en koorts en/of benauwdheid heeft, moeten de kinderen thuisblijven.

5. Kan ik mezelf ook aanmelden voor de (24-uurs) noodkinderopvang als ik geen klant ben van Het Steigertje maar wel een cruciaal beroep heb?
Ja, dat kan. Meer informatie over de (24-uurs) noodkinderopvang leest u hier. Op deze pagina kunt u zich ook aanmelden voor de noodopvang.

6. Wordt de kwaliteit van de (24-uurs) noodkinderopvang nog steeds gewaarborgd?
De GGD-inspectie heeft aangegeven tijdelijk een soepeler beleid te voeren. Deze maatregel is getroffen om te voorkomen dat er door sluiting van kinderopvanglocaties krapte in andere sectoren zal ontstaan. Zie hier de volledige tekst van de GGD.

7. Kan ik een extra opvangdag aanvragen?

Ouders met cruciaal beroep: Ouders met cruciale beroepen die een extra opvangdag willen aanvragen, kunnen tot 8 juni hiervoor contact opnemen met onze afdeling Klantadvies door te mailen naar . We begrijpen dat hier soms spoed bij is, daarom kunnen deze ouders ook telefonisch contact opnemen via (010) 44 300 36.

Ouders zonder cruciaal beroep: Heeft u geen cruciaal beroep? Dan kunt u, als de bezetting van de locatie het toelaat, extra opvangdagen aanvragen voor de peuterspeelgroep en het kinderdagverblijf. Deze extra dagen zullen extra gefactureerd worden. Momenteel is het niet mogelijk om extra opvangdagen aan te vragen voor de BSO.

8. Worden de kosten van de kinderopvang ook na 11 mei vergoed?
Ja, zolang de kinderopvang gedeeltelijk open is, zal de overheid de eigen bijdrage van ouders die recht hebben op kindertoeslag blijven vergoeden. Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Lees dan bij vraag 11 wat voor u van toepassing is.

Ouders die recht hebben op gemeentelijke subsidies
Ouders uit de gemeente Rotterdam die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, krijgen de eigen bijdrage terug van de gemeente. De gemeentes Krimpen aan den IJssel en Zuidplas/Nieuwerkerk aan den IJssel verwachten hierover spoedig meer informatie te kunnen geven.
Voor de ouders met een SMI-indicatie hebben wij nog geen informatie van de gemeenten.

Ouders die recht hebben op gemeentelijke subsidies
Ouders uit de gemeente Rotterdam die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, krijgen de eigen bijdrage terug van de gemeente. De gemeentes Krimpen aan den IJssel en Zuidplas/Nieuwerkerk aan den IJssel verwachten hierover spoedig meer informatie te kunnen geven.
Voor de ouders met een SMI-indicatie hebben wij nog geen informatie van de gemeenten.

Periode van 16 maart tot 11 mei
Voor de periode tot 11 mei vergoedt de overheid/gemeente de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief van de belastingdienst. Het verschil tussen dit maximum uurtarief en het KindeRdam-uurtarief wordt door Het Steigertje/KindeRdam vergoed.

Periode van 11 mei tot 8 juni
Dagopvang: Voor de periode na 11 mei tot 8 juni vergoedt de overheid/gemeente de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief van de belastingdienst. Het verschil tussen het maximum uurtarief en Het Steigertje-uurtarief wordt niet vergoed, omdat de opvang weer normaal opengaat.

BSO: Voor de periode na 11 mei tot 8 juni vergoedt de overheid/gemeente de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief van de belastingdienst. Het verschil tussen het maximum uurtarief en Het Steigertje-uurtarief wordt niet vergoed, omdat de opvang weer (gedeeltelijk) normaal opengaat.

Mag uw kind minder dagen naar de BSO dan hij/zij naar school gaat (dit is afhankelijk van de regeling van school) en zijn dit minder dagen dan afgesproken in het contract? Dan stort Het Steigertje/KindeRdam op verzoek het verschil tussen het maximum uurtarief en Het Steigertje-uurtarief terug indien er geen andere openstaande posten zijn. U kunt hiervoor contact openen met .
Dit geldt niet wanneer uw kind niet naar de BSO mag vanwege milde luchtwegklachten zoals hoesten, een snotneus, keelpijn of koorts. Of omdat een huisgenoot verkoudheidsklachten en koorts en/of benauwdheid heeft.

Periode na 8 juni
Op 8 juni gaat de kinderopvang weer volledig open. De kinderen kunnen vanaf dan weer op hun normale vertrouwde dagen bij de kinderopvang terecht. Daarmee stopt ook de vergoeding die ouders van de overheid ontvangen voor het doorbetalen van de eigen bijdrage voor de kinderopvang. De vergoeding geldt voor de periode van 16 maart tot 8 juni.

Wilt u weten wie de eigen bijdrage wanneer terugbetaalt? Bekijk het schema bij vraag 11 van deze veelgestelde vragen. Meer informatie vindt u hier op de website van de SVB.

9. Ik heb geen recht op kinderopvangtoeslag, krijg ik de kosten van de eigen bijdrage vergoed?
Sommige ouders komen niet in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag. Of en hoe deze groep in aanmerking komt voor compensatie van de eigen bijdrage is nog niet duidelijk. BOinK (belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang) heeft een meldpunt geopend voor deze groep ouders. Met de informatie die BoinK via dit meldpunt binnenkrijgt, willen ze de overheid ondersteunen bij het ontwikkelen van een compensatieregeling voor de ouders die nu geen recht hebben op compensatie. Valt u binnen deze groep ouders? Meldt u hier aan!

10. Mijn kind maakt nu extra gebruik van de noodkinderopvang bij Het Steigertje. Worden deze kosten vergoed?
Vanaf 11 mei vallen alle extra dagen dat uw kind naar de opvang gaat onder noodkinderopvang. De overheid vergoed de eigen bijdragen tot het maximum fiscaal uurtarief van de belastingdienst voor uw normale contractdagen. Het verschil tussen het maximum fiscaal uurtarief en Het Steigertje-uurtarief (voor sommige pakketten) wordt niet vergoed. Komt uw kind vaker naar de opvang omdat u bijvoorbeeld extra werkuren moet maken? Dan worden alle kosten van die extra opvangdagen vergoed.

11. Wie betaalt de eigen bijdrage van de kinderopvang terug?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de SVB.

12. Wat zijn de voorwaarden om de kosten voor de kinderopvang terug te krijgen?
Voldoe eerst uw factuur van Het Steigertje op de manier die u altijd gewend bent:

 • Laat u de kinderopvangtoeslag altijd rechtstreeks overmaken naar Het Steigertje?
  In dat geval hoeft u alleen de eigen bijdrage over te maken. De eigen bijdragen wordt in juli weer teruggestort.
 • Laat u de kinderopvangtoeslag altijd op uw eigen rekening overmaken?
  In dat geval moet u het totale bedrag van de factuur betalen. De kinderopvangtoeslag ontvangt u op de manier en datum die u gewend bent. Rond 8 juli wordt alleen de eigen bijdrage teruggestort op uw rekening.

13. Moet ik iets doen om mijn kosten vergoed te krijgen?
De voorwaarde om uw recht op kinderopvangtoeslag en teruggave van de eigen bijdrage te behouden is het betalen van uw factuur van Het Steigertje. U hoeft niets aan de overheid te vragen of aan ons door te geven.
Het geld dat u ontvangt van de overheid wordt gestort door de Sociale Verzekeringsbank (SVB), op de rekening waarop u de kinderopvangtoeslag ontvangt. U ontvangt eind juni een bevestiging van de hoogte van dit bedrag en rond 8 juli wordt het geld over de periode vanaf 16 maart in één keer uitbetaald.
Het Steigertje zal de tarieven die boven het maximum uurtarief liggen opnieuw berekenen. Wij zullen het bedrag dat u tot 11 mei teveel hebt betaald aan u terugstorten op het rekeningnummer dat bij ons bekend is.

Wanneer moet u wel zelf actie ondernemen?
U moet wel zelf actie ondernemen wanneer uw inkomen hoger is of gedaald is tijdens deze periode van sluiting. In dat geval vragen we u om dit zo snel mogelijk door te geven aan de Belastingdienst via mijntoeslagen.nl. Wanneer uw inkomen daalt, krijgt u een hoger bedrag aan kinderopvangtoeslag. Deze wijziging kan de Belastingdienst dan bij de volgende uitbetaling van de kinderopvangtoeslag verwerken.

Bent u het niet eens met de vergoeding? Op deze website van de SVB leest u wat u kunt doen.

14. Moet ik mijn automatische incasso stopzetten?
Nee. Als u Het Steigertje toestemming hebt gegeven uw factuur via een automatische incasso af te schrijven, zet deze dan niet stop bij uw bank!

15. Moet ik mijn factuur betalen ondanks dat ik geen gebruik mag maken van de kinderopvang omdat mijn kind ziek is, of omdat mijn kind gedeeltelijk niet naar de BSO mag?
Het lijkt tegenstrijdig: uw kind mag niet (gedeeltelijk) naar de BSO – tenzij u werkzaam bent in een cruciaal beroep – en toch sturen we u een factuur. Het betalen van de factuur is voor de overheid een voorwaarde om recht te behouden op uw kinderopvangtoeslag en in aanmerking te komen voor vergoeding van de eigen bijdrage.

Het niet betalen van de factuur betekent dat de Belastingdienst u zal vragen de kinderopvangtoeslag terug te storten. Daarmee verliest u ook uw recht op de teruggave van uw eigen bijdrage. De overheid compenseert de ouders om ervoor te zorgen dat de kinderopvangsector in staat blijft goede opvang te verzorgen. Bovendien behoudt u zo uw plek in de kinderopvang, wanneer we weer regulier opengaan.

16. Als ik de kosten moet door blijven betalen wil ik de opvang beëindigen, kan dat?
Als u op een later moment, als alles weer ‘normaal’ is, ook gebruik wilt maken van de opvang, raden wij u aan de opvang nu niet beëindigen. Wij verwachten dat er op dat moment wachtlijsten zullen ontstaan. Ook zal het voor ons misschien niet mogelijk zijn dan de dagen van uw keuze te bieden. Wilt u toch uw contract beëindigen, dan geldt daarvoor een opzegtermijn van 1 maand.

17. Kan ik per direct mijn contract beëindigen zonder opzegtermijn?
Nee. Aangezien ouders geen kosten maken voor de kinderopvang zolang onze opvang is gesloten vanwege de coronamaatregelen, is dat geen aanleiding om de opvang direct stop te zetten. Voor het stopzetten van de kinderopvang geldt daarom de normale opzegtermijn van 1 maand.

18. Ik ben mijn baan verloren, kan ik per direct mijn contract beëindigen, zonder opzegtermijn?
Nee. Aangezien ouders geen kosten maken voor de kinderopvang zolang onze opvang is gesloten vanwege de coronamaatregelen, is dat geen aanleiding om de opvang stop te zetten. Ouders zonder werk hebben nog 3 maanden recht op doorbetaling na het einde werk, om hen in staat te stellen te solliciteren. Voor het stopzetten van de kinderopvang geldt daarom de normale opzegtermijn van 1 maand.

19. Ontvang ik restitutie voor de kosten van de Tussenschoolse opvang?
Omdat de TSO per 16 maart jl. tijdelijk is gestopt, zullen wij het deel vanaf 16 maart op uw factuur terugstorten. Uw facturen voor april en mei zullen wij crediteren en komen daarmee te vervallen. We zullen de facturering weer starten vanaf 8 juni, wanneer de TSO weer start.

20. Wat gebeurt er met de ingeplande flexibele opvang?
Alle te vroeg ingeleverde opvangdagen (meer dan een maand in de toekomst ingepland) kunnen nog worden geannuleerd. Alles wat niet kan worden geannuleerd, valt onder de steunmaatregelen uren/kosten vanuit de overheid.

21. Mijn kind wordt 4 jaar. Kan mijn kind langer ingeschreven blijven bij de kinderopvang?
Ja. Als uw kind later start op de basisschool, kan het nog op de opvang blijven. Het recht op kinderopvangtoeslag stopt pas nadat uw kind is gestart op de basisschool.

22. Waarom ontvang ik geen ruiltegoed?
Omdat onze locaties weer (gedeeltelijk) opengaan en wij zorgdragen voor de (24-uurs) noodopvang, is het momenteel niet mogelijk om met alle ouders af te spreken dat zij op een later tijdstip extra uren mogen inplannen.

23. Mag ik niet-afgenomen opvang later inhalen?
De kinderopvang was tot 11 mei gesloten voor alle kinderen van ouders zonder cruciaal beroep. De overheid voert hierin de regie. Alle kinderen worden afgemeld. Het is niet mogelijk dat alle ouders later de niet- afgenomen uren mogen inhalen.

24. Mijn kind heeft altijd al chronische verkoudheidsklachten of hooikoorts. Waarom mag mijn kind niet naar de (nood)kinderopvang komen?
Kinderen die één van de volgende klachten hebben: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging tot 38 graden of van wie een huisgenoot verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid heeft, mogen niet naar de kinderopvang komen.
Ook als het kind tijdens de opvang klachten krijgt, bellen wij de ouder op met de vraag om het kind op te komen halen. Dit geldt ook voor kinderen waarvan één of beide ouders een cruciaal beroep heeft.

Chronische verkoudheidsklachten en hooikoorts
Voor kinderen met chronische verkoudheidsklachten en hooikoorts wordt een uitzondering gemaakt. Als de klachten van een kind met chronische verkoudheidsklachten of hooikoorts niet veranderen, dan mag het kind naar de opvang. Zodra de klachten veranderen of er ontstaan nieuwe klachten, dan blijft het kind thuis tot de nieuwe klachten voorbij zijn. Oftewel: heeft een kind altijd al deze klachten en zijn deze klachten nu niet anders dan voorheen? Dan mag het kind naar de opvang.
Zo nodig beoordeelt de GGD de situatie van het kind. Dit gaat altijd in overleg met ouders, kinderopvang en eventueel de huisarts of behandelend arts. Bij twijfel over de oorzaak van de klachten kan het kind op corona getest worden. Een kind dat nieuwe, milde klachten heeft die langer dan een week aanhouden, kan door een arts worden beoordeeld en eventueel op corona worden getest.

Beoordeling van de klachten
Voor de beoordeling van chronische verkoudheidsklachten kunnen ouders telefonisch contact opnemen met het Jeugdgezondheidszorgteam en een afspraak maken. Voor kinderen tot 4 jaar is dat het consultatiebureau, voor schoolgaande kinderen is dat de jeugdarts die aan de school verbonden is.

Contact GGD en Inspectie Kinderopvang
Voor vragen kunt u contact opnemen met:

 • De corona-advieslijn: 085-0782878 of via  (bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 en in het weekend van 09.00 tot 17.00).
 • Bij andere inhoudelijke vragen kunt u terecht bij team Inspectie Kinderopvang (088-3083460, ma-vr 8.30-17.00).

25. Ik heb een cruciaal beroep, maar mijn kind is verkouden. Mag ik het dan naar de (24-uurs) noodkinderopvang brengen?
Nee, kinderen die milde luchtwegklachten zoals hoesten, een snotneus, keelpijn of koorts hebben mogen niet naar de (24-uurs) noodkinderopvang gebracht worden, ook niet als één of beide ouders een cruciaal beroep hebben.

26. Ik heb een cruciaal beroep en iemand uit mijn gezin is ziek. Moet ik mijn kind thuishouden?  
Ja, als een huisgenoot of gezinslid verkoudheidsklachten heeft en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid, mag het kind niet naar de opvang.

27. Moeten er aparte voorzorgsmaatregelen voor baby’s worden genomen?  
Voor baby’s hoeven geen aparte maatregelen te worden genomen.

28. Wat doen jullie op de locaties en wat kunnen ouders doen om besmetting zo veel mogelijk te voorkomen?  
In de kinderopvang willen we verdere verspreiding van virussen voorkomen. Daarom passen we, nog meer dan normaal, goede hygiënemaatregelen toe en leren wij de kinderen deze gewoonten aan.   Naast de richtlijnen van het RIVM nemen wij de volgende voorzorgsmaatregelen:

 • Bij onze locaties mogen maximaal 2 ouders tegelijktijdig naar binnen.
 • Bij onze BSO-locaties blijven ouders buiten om de overdracht te doen.
 • Elke groep gaat apart naar binnen en naar buiten.
 • Wij houden 1,5 meter afstand tijdens de tafelmomenten.
 • Voorlopig vinden er bij Het Steigertje geen bijeenkomsten meer plaats.
 • Wij hebben onze medewerkers gevraagd er ook op te letten dat kinderen zich aan de instructies van het RIVM houden
 • Medewerkers checken of er in toiletten papieren doekjes aanwezig zijn als een BSO in een school is gehuisvest.
 • We zorgen voor een goed binnenklimaat: we ventileren en luchten de leef- en slaapruimten.
 • Wanneer een medewerker milde luchtwegklachten heeft zoals hoesten, snotneus, keelpijn of koorts, blijft hij/zij thuis.

29. Wat als mijn kind symptomen van het coronavirus vertoont? 

 • Als u een vermoeden van corona hebt, moet u uw kind thuis te houden en direct telefonisch contact opnemen met de eigen huisarts of de lokale GGD. Wij verzoeken u daarna aan de manager van uw locatie een terugkoppeling te geven van het advies van de huisarts.
 • Als medewerkers een vermoeden hebben dat een kind symptomen vertoont, houden zij het kind apart en nemen zij direct contact op met de ouder. De ouder moet het kind komen ophalen en neemt zelf telefonisch contact op met de huisarts of de lokale GGD.
 • Iedereen heeft een meldingsplicht. Dat betekent dat elke besmetting van het nieuwe coronavirus door de ouder moet worden gemeld bij de GGD of de huisarts.
 • Zodra is bevestigd dat het inderdaad om het coronavirus gaat, moeten ouders, medewerkers en samenwerkingspartners (schoolbesturen) worden geïnformeerd volgens de instructies van de GGD.

30. Wat als een medewerker symptomen van het coronavirus vertoont?  
Bij vermoedens van corona bij een medewerker, brengt Het Steigertje de GGD op de hoogte. De GGD heeft ons geïnformeerd dat er bij eventuele toekomstige besmettingen, zoals in de beginperiode van de coronacrisis, een brononderzoek plaatsvindt. Als er een medewerker positief getest is, start de GGD het contactenonderzoek. De GGD zal aangeven of het noodzakelijk is om de omgeving van de besmette medewerker in te lichten. Het Steigertje volgt de GGD-richtlijnen voor de communicatie rondom deze besmetting

31. Moet ik mijn kind een mondkapje laten dragen?
In Nederland wordt alleen voor medisch personeel geadviseerd om mondkapjes te dragen en voor reizigers vanaf 13 jaar in het openbaar vervoer. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen. Het RIVM gaat er vanuit dat kinderen het coronavirus in veel mindere mate overdragen aan anderen, en ook zelf veel minder snel besmet raken.

32. Wat als kinderen vragen stellen?
Kinderpsycholoog Tischa Neve raadt aan om eerlijk en duidelijk naar kinderen te zijn wanneer ze vragen hebben: “Houd het behapbaar en maak kinderen niet onnodig ongerust. Wees vooral eerlijk. Het aantal kinderen dat besmet is, is tot nu toe laag. In China is dat bijvoorbeeld minder dan 1 procent.

Jeugdarts Jeanne-Marie Hament raadt aan om het met een vergelijking uit te leggen: “Er zijn veel verschillende virussen, en die hebben allemaal een eigen kleur. Dit nieuwe virus heeft een kleur die we nog niet kennen, maar het lijkt op andere kleuren die wel in Nederland voorkomen. De knappe koppen zorgen dat het virus zich niet snel verspreidt, dus we hoeven ons geen zorgen te maken.” Met oudere kinderen kunt u er gewoon over praten, zegt Hament. “Het is belangrijk om het nieuws te relativeren, want de meesten die het virus oplopen, herstellen weer. Het is goed als een kind zich dat realiseert.”  Leg kinderen wel de maatregelen uit om besmetting te voorkomen. Ze kunnen het beste hun handen wassen met warm water en zeep, hoesten en niezen in de binnenkant van hun elleboog, en papieren zakdoekjes gebruiken.

Tischa Neve benadrukt dat het ook niet erg is als u niet alle vragen van een kind kunt beantwoorden. “Stel dan voor om samen het antwoord te zoeken, of zeg dat u er later op terugkomt.”

De informatie op onze website en in de faq’s is accuraat op de datum van publicatie. We doen er alles aan om onze content zo actueel en bijgewerkt mogelijk te houden. De situatie rondom het coronavirus ontwikkelt zich snel, dus is het mogelijk dat sommige informatie en aanbevelingen alweer gewijzigd zijn sinds publicatie. Voor het laatste advies, ga naar de website van het RIVM. De laatste informatie over de compensatieregeling vind je hier.

Back To Top