skip to Main Content

Veelgestelde vragen coronavirus

Op de site van de  Rijksoverheidvindt u het antwoord op de meeste vragen over het coronavirus met betrekking tot de kinderopvang, betaling eigen bijdrage, kinderopvangtoeslag enzovoort.

For the English translation of the  frequently asked questionswe refer you to the English version of the website.

Hieronder geven wij antwoord op vragen die wij van ouders ontvangen. Wij volgen daarin steeds de adviezen en richtlijnen van RIVM en overheid. We werken de lijst regelmatig bij.
Staat uw vraag er niet in de lijst, mail deze dan naar  . In verband met drukte op de afdeling zullen wij vragen zo veel mogelijk opnemen in de veelgestelde vragen. Op dit moment geven wij voorrang aan vragen van ouders in cruciale beroepen. Vermeld dan s.v.p. in de onderwerpregel van uw mail: VRAAG CRUCIAAL BEROEP. 

1. Kan ik mijn kind vanaf maandag 16 maart naar de kinderopvang brengen? 
De overheid heeft bekendgemaakt dat vanaf maandag 16 maart scholen en kinderopvang zullen sluiten. De scholen en kinderopvang blijven wel open voor kinderen van wie één of beide ouders een cruciaal beroep hebben. 
Welke beroepen onder cruciale beroepen vallen ziet u op de  website van de Rijksoverheid. 
Valt uw beroep hier niet onder, breng dan s.v.p. uw kind niet naar de kinderopvang.   

2. Ik heb een cruciaal beroep, maar mijn kind is verkouden. Mag ik het dan naar de noodopvang brengen? 
Nee, kinderen die milde luchtwegklachten zoals hoesten, een snotneus, keelpijn of koorts hebben mogen niet naar de opvang gebracht worden, ook niet als één of beide ouders een cruciaal beroep hebben.

3.
Blijven de locaties van Het Steigertje open?  
Door de nieuwe maatregel zullen er minder kinderen naar de kinderopvang komen (alleen van ouders met cruciale beroepen). Daarnaast hebben we ook te maken met meer ziekmeldingen van onze medewerkers. Daarom hebben wij moeten besluiten om vanaf maandag 16 maart een aantal locaties samen te voegen. Voor de BSO locaties geldt dat kinderen op de reguliere tijden op school worden opgehaald en meegenomen naar de desbetreffende locatie. Aan het einde van de dag kunnen de kinderen daar worden opgehaald. 
De lijst met samengevoegde locaties is gemaild naar alle ouders. Heeft u vragen over welke locaties zijn samengevoegd? Mail dan naar  .

4. Wordt de kwaliteit van de kinderopvang nog steeds gewaarborgd? 
De GGD-inspectie heeft aangegeven tijdelijk een soepeler beleid te voeren. Deze maatregel is getroffen om te voorkomen dat er door sluiting van kinderopvanglocaties krapte in andere sectoren zal ontstaan.  Zie hier de volledige tekst van de GGD.

5. Kan ik een extra dag aanvragen? 
Ouders met cruciale beroepen die een extra opvangdag willen aanvragen, kunnen hiervoor contact opnemen met onze afdeling Klantadvies. We begrijpen dat hier soms spoed bij is, daarom kunnen deze ouders telefonisch contact opnemen via (010) 44 300 36. Alle andere ouders verzoeken wij dringend hun vragen per mail te sturen naar . 

6. Ik heb een cruciaal beroep maar ik maak normaal geen gebruik van kinderopvang bij Het Steigertje. Bieden jullie ook noodopvang aan? 
De overheid heeft ons gevraagd nood-kinderopvang te bieden voor ouders met een cruciaal beroep. Zij zorgen ervoor dat onze samenleving niet volledig stil komt te liggen, dat zieken de verzorging krijgen die nodig is en dat we onze boodschappen kunnen blijven doen. Natuurlijk werken wij daar graag aan mee. Op dit moment zijn er 3 locaties binnen KindeRdam en Het Steigertje aangewezen als 24-uurs noodopvang locatie voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Dit zijn:
Groenendaal in Krimpen aan den IJssel (reeds operationeel)
BinnensteBuiten in Rotterdam West (vanaf maandag 30-3)
Vreewijk in Rotterdam Zuid (vanaf maandag 30-3) 

Aanmelden werkt als volgt:
Voor BinnensteBuiten en Vreewijk kunnen ouders 24-uursnoodopvang aanvragen bij  of bij de gemeente Rotterdam via  of telefoon 010-4984015
Voor Groenendaal in Krimpen aan den IJssel kunnen ouders 24-uursnoodopvang aanvragen bij KrimpenWijzer via  of tel. 0180-517 590 (bereikbaar tussen 8:30 uur en 17:00 uur) 

7. Biedt Het Steigertje 24-uurs noodopvang?  
Op dit moment zijn er 3 locaties binnen KindeRdam en Het Steigertje aangewezen als 24-uurs noodopvang locatie voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Dit zijn:
Groenendaal in Krimpen aan den IJssel (reeds operationeel)
BinnensteBuiten in Rotterdam West (vanaf maandag 30-3)
Vreewijk in Rotterdam Zuid (vanaf maandag 30-3) 

Aanmelden werkt als volgt:
Voor BinnensteBuiten en Vreewijk kunnen ouders 24-uursnoodopvang aanvragen bij  of bij de gemeente Rotterdam via  of telefoon 010-4984015
Voor Groenendaal in Krimpen aan den IJssel kunnen ouders 24-uursnoodopvang aanvragen bij KrimpenWijzer via  of tel. 0180-517 590 (bereikbaar tussen 8:30 uur en 17:00 uur) 

8. Moet ik de factuur betalen ondanks dat ik geen gebruik mag maken van de kinderopvang omdat mijn kind ziek is of omdat ik geen cruciaal beroep heb? 
Het lijkt tegenstrijdig: uw kind mag niet naar de kinderopvang – tenzij u werkzaam bent in een cruciaal beroep – en toch sturen we een factuur. En vragen we u om die ook te betalen. Dat doen we om 2 redenen, die dinsdagavond 17 maart door de overheid zijn genoemd: 
Van de kinderopvang wordt in deze tijden een extra inspanning gevraagd, namelijk om opvang te blijven bieden waar echt noodzakelijk, en om die opvang uit te breiden (soms zelfs 24/7) waar nodig. Aan ouders die normaliter kinderopvang gebruiken, vragen wij daarom de gehele factuur aan de kinderopvang te blijven voldoen, zoals gewoonlijk, ook als zij op dit moment niet van opvang gebruik kunnen maken.  

 1. De kinderopvangsector blijft daarmee in staat goede opvang te verzorgen. Ook na het coronavirus.
 2. Voor ouders betekent het doorbetalen dat het recht op kinderopvangtoeslag blijft bestaan en dat de plek in de kinderopvang, wanneer deze weer regulier opengaat, behouden blijft. 

De overheid doet hiermee een beroep op de kinderopvang, op onze medewerkers (om zelfs 24/7 paraat te staan!) én op ouders. Zodat er nog kinderopvang bestaat als deze nare situatie voorbij is. Dat is de reden waarom ook wij u vragen uw factuur te blijven betalen. Niet betalen van de factuur betekent bovendien dat de Belastingdienst u zal vragen uw kinderopvangtoeslag terug te storten en dat uw kindplaats komt te vervallen. 

Een deel van de factuur heeft betrekking op de eigen bijdrage die ouders betalen. Het kabinet heeft besloten dat ouders hun kosten van de kinderopvang vergoed krijgen. Op welke wijze dit gebeurt en wat de exacte hoogte is van dit bedrag, is voor ons op dit moment nog onbekend. Deze regeling geldt voorlopig voor de periode van 16 maart tot en met 6 april. Mocht de situatie langer duren, dan zal die periode verlengd worden, in elk geval met enkele weken, aldus Staatssecretaris Van Ark.

9. Wat zijn de voorwaarden om de kosten voor de kinderopvang terug te krijgen?
Voldoe eerst uw factuur van Het Steigertje op de manier die u altijd gewend bent:

 • Laat u de kinderopvangtoeslag altijd rechtstreeks overmaken naar Het Steigertje?
  In dat geval hoeft u alleen uw eigen bijdrage over te maken. Wij storten het bedrag dat wij teveel hebben ontvangen aan u terug.
 • Laat u de kinderopvangtoeslag altijd op uw eigen rekening overmaken? 
  In dat geval moet u het totale bedrag van de factuur betalen. Wij storten u het bedrag dat wij teveel hebben ontvangen aan u terug.

10. Waarom moet ik eerst de factuur betalen?
U heeft alleen recht op kinderopvangtoeslag en de tegemoetkoming vanuit de overheid als u de factuur voldoet. Meer informatie hierover leest u hier op de site van de overheid.  

Betaalt u de kinderopvang via automatische incasso?
Als u Het Steigertje toestemming heeft gegeven uw factuur via een automatische incasso af te schrijven, zet deze dan niet stop bij uw bank!

11. Moet ik de kinderopvang stopzetten? 
Nee, als u verwacht na de coronacrisis weer gebruik te maken van de kinderopvang, adviseren we u uw kindplaats niet op te zeggen. Aangezien de overheid alle kosten betaalt, is dat niet nodig. Bovendien kunnen we u geen plek garanderen als u de opvang weer start na deze nare situatie. En of we u nog de dagen kunnen bieden waarop uw kind tot nu toe naar de opvang kwam.

12. Als ik de kosten moet door blijven betalen wil ik de opvang beëindigen, kan dat? 
Als u op een later moment, als alles weer ‘normaal’ is, ook gebruik wilt maken van de opvang, raden wij u aan de opvang nu niet beëindigen. Wij verwachten dat er op dat moment wachtlijsten zullen ontstaan. Ook zal het voor ons misschien niet mogelijk zijn dan de dagen van uw keuze te bieden. 

13. Mag ik mijn contract met onmiddellijke ingang beëindigen?  
Wanneer uw kind niet naar de opvang kan komen vanwege ziekte of als u geen cruciaal beroep hebt, dan gelden dezelfde voorwaarden als wanneer u uw kind ziekmeldt: wilt u uw contract beëindigen, dan hanteert Het Steigertje de gebruikelijk contractuele opzegtermijn van 1 maand. Als u het contract beëindigt, kunnen wij niet garanderen dat u uw plek op de kinderopvang of de dagen van uw keuze behoudt wanneer we weer regulier opengaan.

14. Waarom ontvang ik geen ruiltegoed? 
Omdat de overheid heeft aangegeven dat alle kinderen van ouders zonder cruciaal beroep tijdelijk niet naar de opvang mogen komen. Alle kinderen worden afgemeld. Het is niet mogelijk om met alle ouders af te spreken dat zij op een later tijdstip extra uren mogen inplannen.

15. Mag ik niet afgenomen opvang later inhalen? 
Omdat de overheid heeft aangegeven dat alle kinderen van ouders zonder cruciaal beroep tijdelijk niet naar de opvang mogen komen. Alle kinderen worden afgemeld. Het is niet mogelijk dat alle ouders later de niet afgenomen uren mogen inhalen.

16. Ontvang ik restitutie van de niet afgenomen opvang? 
Nee, wij geven geen restitutie. De overheid zegt hierover het volgende:
Van de kinderopvang wordt in deze tijden een extra inspanning gevraagd, namelijk om opvang te blijven bieden waar echt noodzakelijk, en om die opvang uit te breiden (soms zelfs 24/7) waar nodig. Aan ouders die normaliter kinderopvang gebruiken, vragen wij daarom de gehele factuur aan de kinderopvang te blijven voldoen, zoals gewoonlijk, ook als zij op dit moment niet van opvang gebruik kunnen maken.

 1. De kinderopvangsector blijft daarmee in staat goede opvang te verzorgen. Ook na het coronavirus.
 2. Voor ouders betekent het doorbetalen dat het recht op kinderopvangtoeslag blijft bestaan en dat de plek in de kinderopvang, wanneer deze weer regulier opengaat, behouden blijft. 

Een deel van de factuur heeft betrekking op de eigen bijdrage die ouders betalen. Het kabinet heeft besloten dat ouders hun kosten van de kinderopvang vergoed krijgen. Op welke wijze dit gebeurt en wat de exacte hoogte is van dit bedrag, is voor ons op dit moment nog onbekend. Deze regeling geldt voorlopig voor de periode van 16 maart tot en met 6 april. Mocht de situatie langer duren, dan zal die periode verlengd worden, in elk geval met enkele weken, aldus Staatssecretaris Van Ark.

17. Krijgen expats de kosten van de kinderopvang vergoed?
Sommige expats of andere groepen komen niet in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag. Of en hoe deze groepen in aanmerking komen voor compensatie is nog niet duidelijk.

18. Krijg ik de kosten van de peuterspeelzaal vergoed?
Een deel van de ouders die gebruik maken van peuteropvang hebben geen recht op kinderopvangtoeslag en maken gebruik van een subsidieregeling van de gemeente. Of en hoe deze groepen ook in aanmerking komen voor compensatie is nog niet duidelijk.

19. Komen ouders zonder kinderopvangtoeslag ook in aanmerking voor een teruggaaf?
Ouders met recht op kinderopvangtoeslag (KOT) krijgen van het Rijk de kosten voor de in de periode 16 maart – 6 april niet-afgenomen kinderopvang (0 – 12 jaar) terug. Ouders worden verzocht de facturen wel te betalen; de Kinderopvangtoeslag loopt dan ook gewoon door (zie ook op de websites van de brancheorganisaties kinderopvang, bijvoorbeeld hier).

OCW en VNG zijn met SZW en de brancheorganisaties in overleg over de teruggaaf van de kosten voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag. Zodra hier duidelijkheid over is, zullen wij je, na bepaling van het standpunt van de gemeente Krimpen aan den IJssel, hierover informeren. 

20. De factuur van de maand maart is nog niet voldaan, moet ik deze wel betalen of ontvang ik een factuur van alleen de afgenomen opvang? 
Ja, u moet het volledige bedrag betalen. De overheid zegt hierover:
Van de kinderopvang wordt in deze tijden een extra inspanning gevraagd, namelijk om opvang te blijven bieden waar echt noodzakelijk, en om die opvang uit te breiden (soms zelfs 24/7) waar nodig. Aan ouders die normaliter kinderopvang gebruiken, vragen wij daarom de gehele factuur aan de kinderopvang te blijven voldoen, zoals gewoonlijk, ook als zij op dit moment niet van opvang gebruik kunnen maken.

 1. De kinderopvangsector blijft daarmee in staat goede opvang te verzorgen. Ook na het coronavirus.
 2. Voor ouders betekent het doorbetalen dat het recht op kinderopvangtoeslag blijft bestaan en dat de plek in de kinderopvang, wanneer deze weer regulier opengaat, behouden blijft. 

Een deel van de factuur heeft betrekking op de eigen bijdrage die ouders betalen. Het kabinet heeft besloten dat ouders hun kosten van de kinderopvang vergoed krijgen. Op welke wijze dit gebeurt en wat de exacte hoogte is van dit bedrag, is voor ons op dit moment nog onbekend. Deze regeling geldt voorlopig voor de periode van 16 maart tot en met 6 april. Mocht de situatie langer duren, dan zal die periode verlengd worden, in elk geval met enkele weken, aldus Staatssecretaris Van Ark.  

21. Waarom moet ik me afmelden? En als ik afmeld word ik dan nog wel gecompenseerd door de overheid? 
De kinderopvang is door de overheid als noodopvang open gesteld voor kinderen van ouders in cruciale beroepen. Het Steigertje heeft hiervoor locaties samengevoegd en andere locaties gesloten. Om dit zo goed mogelijk te kunnen inplannen, is het belangrijk te weten hoeveel kinderen en naar welke locaties zullen komen. Wij zijn er enorm mee geholpen als ouders die niet naar de opvang mogen komen, hun kind(eren) afmelden in het ouderportaal. Uw afmelding is  niet van invloed op de steunmaatregelen door de overheid.

22. Ontvang ik restitutie de voor de kosten van de tussenschoolse opvang?
Omdat de TSO per 16 maart jl. tijdelijk is gestopt, zullen wij het deel vanaf 16 maart op uw factuur terugstorten. Uw factuur voor april zullen wij crediteren en komt daarmee te vervallen. We zullen de facturering weer starten vanaf het moment dat de TSO weer start.

23. Wat gebeurt er met de ingeplande flexibele opvang? 
Alle te vroeg ingeleverde opvangdagen (meer dan een maand in de toekomst ingepland) kunnen nog worden geannuleerd. Alles wat niet kan worden geannuleerd, valt onder de steunmaatregelen uren/kosten vanuit de overheid.

24. Beide ouders hebben geen cruciaal beroep, maar worden wel op hun werk verwacht, is er geen mogelijkheid om toch opvang af te nemen? 
De overheid heeft bepaald dat de kinderopvang alleen opengesteld mag worden voor ouders van wie één of beide ouders een cruciaal beroep hebben. Wij mogen daar helaas niet van afwijken.

25. Ik werd gebeld met het verzoek mijn kind op te halen omdat het ziek is geworden (snotneus, verkoudheid – al dan niet chronisch – enz.). Waarom moet ik mijn kind meteen ophalen?   
Dit is geen maatregel van Het Steigertje, wij volgen hierin de richtlijnen van het RIVM en GGD.  Kinderen met milde luchtwegklachten zoals hoesten, een snotneus, keelpijn of koorts mogen niet naar de opvang komen. Dit geldt ook voor kinderen waarvan één of beide ouders een cruciaal beroep heeft.

26. Mijn kind heeft altijd al last van chronische neusverkoudheid/astma/moeilijk ademen door vergrote amandelen. De leidsters op de groep weten dat. Waarom mag mijn kind nu niet meer komen?  
Het RIVM adviseert dat ouders hun kinderen niet naar de kinderopvang brengen wanneer zij verkouden zijn, hoesten of koorts hebben. Het RIVM maakt hierin geen onderscheid tussen acute en chronische klachten.Wij begrijpen dat dit een probleem kan vormen voor kinderen met chronische aandoeningen zoals astma, regelmatig hoesten of chronische neusverkoudheid. We hebben nu echter te maken met een uitzonderlijke situatie, die zich niet eerder heeft voorgedaan. In deze situatie gelden andere regels dan gebruikelijk. Het is belangrijk dat iedereen zich daaraan houdt; zo zijn de richtlijnen het meest effectief. Het Steigertje handelt steeds conform de richtlijnen van het RIVM, mede om discussies te voorkomen. Het Steigertje niet verantwoordelijk worden gehouden voor de consequenties die het volgen van deze aanwijzingen van het bevoegd gezag heeft voor ouders.

27. Moet mijn kind thuisblijven voor een gewone winterse verkoudheid?  
Het Steigertje volgt de richtlijnen van het RIVM en GGD. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt tussen gewone verkoudheid en corona-symptomen. Uw kind moet dus inderdaad thuisblijven. 

28. Ik heb een cruciaal beroep en iemand uit mijn gezin is ziek. Moet ik mijn kind thuishouden?   
Nee, alleen mensen en kinderen met milde luchtwegklachten zoals hoesten, snotneus, keelpijn of koorts moeten thuisblijven en sociale contacten vermijden. 

29. Wat doen jullie op de locaties en wat kunnen ouders doen om besmetting zo veel mogelijk te voorkomen?  
In de kinderopvang willen we verdere verspreiding van virussen voorkomen. Daarom passen we, nog meer dan normaal, goede hygiënemaatregelen toe en leren wij de kinderen deze gewoonten aan.   

Het advies van het RIVM is met name:   

 • Schud elkaar niet de hand.  
 • Mijd sociale contacten.  
 • Was uw handen regelmatig, in ieder geval na een toiletbezoek, na het buitenspelen en voor het eten. 
 • Droog uw handen met wegwerphanddoekjes. Wanneer er textiele handdoeken worden gebruikt, verversen we deze 2 keer per dag.  
 • Hoest en nies in de binnenkant van uwelleboog of een papieren zakdoek. De papieren zakdoeken gooit u na gebruik weg.   
 • Wij hebben onze medewerkers gevraagd er ook op te letten dat kinderen zich aan deze instructies houden en te checken of er in toiletten papieren doekjes aanwezig zijn als een BSO in een school is gehuisvest.  
 • We zorgen voor een goed binnenklimaat: we ventileren en luchten de leef- en slaapruimten.  
 • Wanneer een medewerker milde luchtwegklachten zoals hoesten, snotneus, keelpijn of koorts heeft blijft hij/zij thuis.  

Om besmettingsrisico te minimaliseren wordt op locatie zoveel mogelijk spreiding van kinderen over de beschikbare ruimtes toegepast; zowel binnen als buiten.  Daarnaast vinden er in ieder geval tot en met 6 april bij Het Steigertje geen bijeenkomsten meer plaats. 

30. Moeten er aparte voorzorgsmaatregelen voor baby’s worden genomen?   
Voor baby’s hoeven geen aparte maatregelen te worden genomen.  

31. Wat als mijn kind symptomen van het coronavirus vertoont?    

 • Als u een vermoeden van corona hebt, moet u uw kind thuis te houden en direct telefonisch contact opnemen met de eigen huisarts of de lokale GGD. Wij verzoeken u daarna aan de manager van uw locatie een terugkoppeling te geven van het advies van de huisarts.  
 • Als medewerkers een vermoeden hebben dat een kind symptomen vertoont, houden zij het kind apart en nemen zij direct contact op met de ouder. De ouder moet het kind komen ophalen en neemt zelf telefonisch contact op met de huisarts of de lokale GGD.  
 • Iedereen heeft een meldingsplicht. Dat betekent dat elke besmetting van het nieuwe coronavirus door de ouder moet worden gemeld bij de GGD of de huisarts. 
 • Zodra is bevestigd dat het inderdaad om het coronavirus gaat, moeten ouders, medewerkers en samenwerkingspartners (schoolbesturen) worden geïnformeerd volgens de instructies van de GGD.  

32. Wat als een medewerker symptomen van het coronavirus vertoont?    

 • De medewerker zal zich bij vermoeden van corona ziekmelden en direct telefonisch contact opnemen met de huisarts of plaatselijke GGD. De medewerker geeft de leidinggevende een terugkoppeling van dat gesprek.  
 • Zodra is bevestigd dat het inderdaad om het coronavirus gaat, moeten alle andere medewerkers, ouders en samenwerkingspartners (schoolbesturen) worden geïnformeerd volgens de instructies van de GGD.   
 • Voor de groepen kan dit betekenen dat er minder vaste gezichten op de groep kunnen staan.    

33. Moet ik mijn kind een mondkapje laten dragen?     
In Nederland wordt alleen voor medisch personeel geadviseerd om mondkapjes te dragen. Mensen die werken met (mogelijk) besmette mensen gebruiken professionele mondkapjes. Deze mondkapjes helpen alleen, als u ze op de juiste manier gebruikt; ze moeten heel goed sluiten over neus en mond, en u moet ze regelmatig wisselen. De simpele (papieren) mondkapjes die veel mensen in bijvoorbeeld China gebruiken, beschermen de drager niet tegen het virus. Verkeerd gebruik van de mondkapjes geeft schijnzekerheid.  

34. Waarom brengt Het Steigertje niet in kaart waar medewerkers en ouders/kinderen op vakantie zijn geweest?  
De reden hiervan is dat wij met die informatie niets kunnen/mogen doen. Het protocol van de GGD en het RIVM is dat als ouders, kinderen of medewerkers in besmette gebieden zijn geweest en wanneer er ziekteverschijnselen zijn, zij thuis moeten blijven en direct telefonisch contact moeten opnemen met de huisarts of de lokale GGD. Voor ouders is er geen verplichting om te melden waar zij op vakantie zijn geweest. Als de ene ouder dit wel meldt en de ander niet, hebben we nog niets bereikt. Ook kunnen we ouders niet verplichten hun kinderen thuis te houden als er geen corona-achtige verschijnselen zijn. Actuele informatie vindt u hier. 

35. Wat als kinderen vragen stellen?   
Kinderpsycholoog Tischa Neve raadt aan om eerlijk en duidelijk naar kinderen te zijn wanneer ze vragen hebben: “Houd het behapbaar en maak kinderen niet onnodig ongerust. Wees vooral eerlijk. Het aantal kinderen dat besmet is, is tot nu toe laag. In China is dat bijvoorbeeld minder dan 1 procent.

Jeugdarts Jeanne-Marie Hament raadt aan om het met een vergelijking uit te leggen: “Er zijn veel verschillende virussen, en die hebben allemaal een eigen kleur. Dit nieuwe virus heeft een kleur die we nog niet kennen, maar het lijkt op andere kleuren die wel in Nederland voorkomen. De knappe koppen zorgen dat het virus zich niet snel verspreidt, dus we hoeven ons geen zorgen te maken.” Met oudere kinderen kunt u er gewoon over praten, zegt Hament. “Het is belangrijk om het nieuws te relativeren, want de meesten die het virus oplopen, herstellen weer. Het is goed als een kind zich dat realiseert.” Leg kinderen wel de maatregelen uit om besmetting te voorkomen. Ze kunnen het beste hun handen wassen met warm water en zeep, hoesten en niezen in de binnenkant van hun elleboog, en papieren zakdoekjes gebruiken.   

Tischa Neve benadrukt dat het ook niet erg is als u niet alle vragen van een kind kunt beantwoorden. “Stel dan voor om samen het antwoord te zoeken, of zeg dat u er later op terugkomt.” 

 

Back To Top