skip to Main Content

Veelgestelde vragen coronavirus

Op de site van de  Rijksoverheidvindt u het antwoord op de meeste vragen over het coronavirus met betrekking tot de kinderopvang, betaling eigen bijdrage, kinderopvangtoeslag enzovoort.

For the English translation of the  frequently asked questionswe refer you to the English version of the website.

Hieronder geven wij antwoord op vragen die wij van ouders ontvangen. Wij volgen daarin steeds de adviezen en richtlijnen van RIVM en overheid. We werken de lijst regelmatig bij.
Staat uw vraag er niet in de lijst, mail deze dan naar  . In verband met drukte op de afdeling zullen wij vragen zo veel mogelijk opnemen in de veelgestelde vragen. Op dit moment geven wij voorrang aan vragen van ouders in cruciale beroepen. Vermeld dan s.v.p. in de onderwerpregel van uw mail: VRAAG CRUCIAAL BEROEP.

1.Wanneer mag mijn kind wel of niet naar de kinderopvang komen?
Vanaf 19 september gelden de volgende richtlijnen voor kinderen van alle leeftijden die naar de kinderopvang komen:

Wanneer mag een kind wel naar de kinderopvang?

 • Heeft het kind verkoudheidsklachten(zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij wel naar de kinderopvang komen. Het kind hoeft niet getest te worden op corona.
 • Komt het kind terug uit een gebied dat een oranje of rood reisadvies heeft vanwege corona. Dan mogen zij wel naar de kinderopvang komen tenzij (1 van) de onderstaande regels van toepassing zijn.

Wanneer mag een kind niet naar de kinderopvang?

 • Heeft het kind andere klachten, die bij corona kunnen passen, zoals koorts, benauwdheid of (meer dan incidenteel) hoesten, dan moet hij of zij thuisblijven en mag dus niet naar de kinderopvang, tot de klachten 24 uur over zijn. Het kind hoeft niet getest te worden op corona, tenzij hij of zij ernstig ziek is. Iedereen in het huishouden blijft thuis.
 • Als iemand in het huishouden positief is getest op corona of koorts en/of benauwdheid heeft, blijft iedereen in het huishouden thuis. Het kind mag niet naar de kinderopvang. Krijgt het kind klachten? Dan moet het kind getest worden.
 • Heeft het kind nauw contact gehad met iemand die positief is getest op corona of koorts en/of benauwdheid heeft. Dan moet het kind thuisblijven en mag het niet naar de kinderopvang.

BOiNK (Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang) heeft in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland een vragenlijst en beslisboom ontwikkeld. Medewerkers in de kinderopvang kunnen deze gebruiken om te bepalen of een kind met een neusverkoudheid wel of niet naar de kinderopvang kan komen. Bekijk de beslisboom hier.

2. Ik heb een cruciaal beroep en iemand uit mijn gezin is positief getest op corona of heeft koorts en/of benauwsheidsklachten. Moet ik mijn kind thuishouden?   
Ja, ook als u een cruciaal beroep heeft gelden de regels die bij vraag 1 benoemd zijn.

3. Ik ga op vakantie naar een land met code oranje of rood. Heeft dit consequenties voor de kinderopvang?
Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar geldt dat zij wel naar school, sport, de buitenschoolse opvang en de gastouderopvang mogen, tenzij zij corona-gerelateerde klachten hebben of een huisgenoot hebben met koorts en/of benauwdheid. Ouders mogen hun kinderen echter tijdens hun eigen 10 dagen thuisquarantaine niet halen of brengen. Voor kinderen tot 4 jaar geldt dat zij tijdens hun quarantaineperiode WEL naar de kinderdagopvang mogen, tenzij de (1 van) de regels bij vraag 1 van toepassing is.

Vanaf het begin van de coronacrisis volgt KindeRdam de adviezen en regels van het RIVM en de overheid. Dat geldt ook voor deze quarantaineregels. In het belang van ouders, kinderen en medewerkers kunnen wij in geen geval van deze regels afwijken. De volledige informatie vanuit de overheid kunt u hier lezen.

4. Ik ga op vakantie naar een land met code geel. Heeft dit consequenties voor de kinderopvang?
Voor landen met een code geel geldt geen advies door de overheid. We leven echter in een onzekere tijd, waarbij de omstandigheden van de een op de andere dag kunnen omslaan. Mocht tijdens uw verblijf het advies worden gewijzigd in code oranje of rood, dan geldt dezelfde regel als bij vraag 3.

5. Kan ik de opvang stopzetten als we tijdens onze vakantie in het buitenland te maken krijgen met een quarantaine ter plaatse en/of niet kunnen terugreizen?
Voor al onze opvang geldt een opzegtermijn van 1 maand. Ook als u door omstandigheden in het buitenland geen gebruik kunt maken van de opvang. Bij opzegging kunnen we u bovendien niet garanderen dat u bij terugkomst weer gebruik kunt maken van uw kindplaats.

6. Moet ik de opvang blijven betalen als we tijdens onze vakantie in het buitenland te maken krijgen met een quarantaine ter plaatse en/of niet kunnen terugreizen?
Ja, uw kosten voor de opvang lopen in dat geval door.

7. De school hanteert halve dagen en/of aangepaste schooltijdenis de BSO ook eerder open? 
Nee, onze BSOlocaties zijn op de normale tijden open, ook als uw kind halve dagen naar school mag. De overheid heeft bepaald dat de schooltijden van vóór 16 maart gelden. Deze schooltijden sluiten aan op de reguliere BSOtijden zoals in uw contract vermeld. Het kan zijn dat de school en de BSO afspraken maken. Dit kan op meerdere manieren ingevuld worden. De betreffende ouders worden door school en de locatiemanager geïnformeerd. Als de kinderen door de BSO eerder opgehaald moeten worden, kan de BSO hiervoor extra opvanguren in rekening brengen bij de ouders. 

8. Ik heb geen recht op kinderopvangtoeslag, krijg ik de kosten van de eigen bijdrage vergoed?
Op 31 augustus werd bekend dat ook de ouders die geen kinderopvangtoeslag of vergoeding van de gemeente ontvangen, een compensatie krijgen voor de kosten kinderopvang tijdens de coronasluiting.
De compensatie zal op aanvraag van ouders worden uitgekeerd. De ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen, zijn bij het ministerie van SZW immers niet bekend als afnemer van kinderopvang. Hoe en wie de compensatie precies uit gaat voeren is nog niet bekend.
BOinK (belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang) heeft een meldpunt geopend voor deze groep ouders. Ouders die nog geen compensatie voor de eigen bijdrage voor kinderopvang hebben ontvangen, kunnen zich nog steeds bij BOinK melden zodat BOinK ook hen op de hoogte kan houden.

9. Ik heb compensatie kinderopvang van de SVB gehad, maar ik ben het niet eens met de vergoeding. Wat kan ik doen?
De vergoeding voor ouders die tijdens de sluiting van de kinderopvang de rekening voor de kinderopvang hebben doorbetaald, is rond 8 juli betaald door de SVB. Heeft u vragen over de hoogte van het bedrag of wil je bezwaar maken? Op de website van BOiNK  (Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang) leest u wat u kunt doen. 

10. Ik ben mijn baan verloren, kan ik per direct mijn contract beëindigen zonder opzegtermijn?  
Nee, ouders zonder werk hebben nog recht op een aantal maanden kinderopvangtoeslag zodat zij de tijd hebben om te gaan solliciteren. Heeft u uw baan verloren? Stuur een mail naar  of bel 010  44 300 33. Wij kijken graag samen met u naar de mogelijkheden.

11. Moeten er aparte voorzorgsmaatregelen voor babys worden genomen?   
Voor baby’s hoeven geen aparte maatregelen te worden genomen.   

12. Wat doen jullie op de locaties en wat kunnen ouders doen om besmetting zo veel mogelijk te voorkomen?   
In de kinderopvang willen we verdere verspreiding van virussen voorkomen. Daarom passen we, nog meer dan normaal, goede hygiënemaatregelen toe en leren wij de kinderen deze gewoonten aan. Naast de richtlijnen van het RIVM nemen wij de volgende voorzorgsmaatregelen:   

 • Bij onze locaties mogen maximaal 2 ouders tegelijktijdig naar binnen. 
 • Bij onze BSO-locaties blijven ouders buiten om de overdracht te doen. 
 • Elke groep gaat apart naar binnen en naar buiten. 
 • Wij houden 1,5 meter afstand tijdens de tafelmomenten. 
 • Wij hebben onze medewerkers gevraagd er ook op te letten dat kinderen zich aan de instructies van het RIVM houden 
 • Medewerkers checken of er in toiletten papieren doekjes aanwezig zijn als een BSO in een school is gehuisvest.    
 • We zorgen voor een goed binnenklimaat: we ventileren en luchten de leef- en slaapruimten.    
 • Wanneer een medewerker milde luchtwegklachten heeft zoals hoesten, snotneus, keelpijn of koorts, blijft hij/zij thuis.    

13. Wat als mijn kind symptomen van het coronavirus vertoont?  

 • Als u een vermoeden van corona hebt, moet u uw kind thuishouden en direct telefonisch contact opnemen met de eigen huisarts of de lokale GGD. Wij verzoeken u daarna aan de manager van uw locatie een terugkoppeling te geven van het advies van de huisarts.    
 • Als medewerkers een vermoeden hebben dat een kind symptomen vertoont, houden zij het kind apart en nemen zij direct contact op met de ouder. De ouder moet het kind komen ophalen en neemt zelf telefonisch contact op met de huisarts of de lokale GGD.    
 • Iedereen heeft een meldingsplicht. Dat betekent dat elke besmetting van het nieuwe coronavirus door de ouder moet worden gemeld bij de GGD of de huisarts.   
 • Zodra is bevestigd dat het inderdaad om het coronavirus gaat, moeten ouders, medewerkers en samenwerkingspartners (schoolbesturen) worden geïnformeerd volgens de instructies van de GGD.    

14. Wat als een medewerker symptomen van het coronavirus vertoont?   
Bij vermoedens van corona bij een medewerker, brengt Het Steigertje de GGD op de hoogte. De GGD heeft ons geïnformeerd dat er bij eventuele toekomstige besmettingen, zoals in de beginperiode van de coronacrisis, een brononderzoek plaatsvindt. Als er een medewerker positief getest is, start de GGD het contactenonderzoek. De GGD zal aangeven of het noodzakelijk is om de omgeving van de besmette medewerker in te lichten. Het Steigertje volgt de GGD-richtlijnen voor de communicatie rondom deze besmetting

15. Moet ik mijn kind een mondkapje laten dragen?     
In Nederland wordt alleen voor medisch personeel geadviseerd om mondkapjes te dragen en voor reizigers vanaf 13 jaar in het openbaar vervoer. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen. Het RIVM gaat er vanuit dat kinderen het coronavirus in veel mindere mate overdragen aan anderen, en ook zelf veel minder snel besmet raken.

16. Wat als kinderen vragen stellen? 
Kinderpsycholoog Tischa Neve raadt aan om eerlijk en duidelijk naar kinderen te zijn wanneer ze vragen hebben: “Houd het behapbaar en maak kinderen niet onnodig ongerust. Wees vooral eerlijk. Het aantal kinderen dat besmet is, is tot nu toe laag. In China is dat bijvoorbeeld minder dan 1 procent.  
Jeugdarts Jeanne-Marie Hament raadt aan om het met een vergelijking uit te leggen: “Er zijn veel verschillende virussen, en die hebben allemaal een eigen kleur. Dit nieuwe virus heeft een kleur die we nog niet kennen, maar het lijkt op andere kleuren die wel in Nederland voorkomen. De knappe koppen zorgen dat het virus zich niet snel verspreidt, dus we hoeven ons geen zorgen te maken.” Met oudere kinderen kunt u er gewoon over praten, zegt Hament. “Het is belangrijk om het nieuws te relativeren, want de meesten die het virus oplopen, herstellen weer. Het is goed als een kind zich dat realiseert.”  Leg kinderen wel de maatregelen uit om besmetting te voorkomen. Ze kunnen het beste hun handen wassen met warm water en zeep, hoesten en niezen in de binnenkant van hun elleboog, en papieren zakdoekjes gebruiken.     

Tischa Neve benadrukt dat het ook niet erg is als u niet alle vragen van een kind kunt beantwoorden. “Stel dan voor om samen het antwoord te zoeken, of zeg dat u er later op terugkomt.” 

De informatie op onze website en in de faq’s is accuraat op de datum van publicatie. We doen er alles aan om onze content zo actueel en bijgewerkt mogelijk te houden. De situatie rondom het coronavirus ontwikkelt zich snel, dus is het mogelijk dat sommige informatie en aanbevelingen alweer gewijzigd zijn sinds publicatie. Voor het laatste advies, ga naar de website van het RIVM. De laatste informatie over de compensatieregeling vindt u hier.

Back To Top